Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Vi trenger flere som tjener godt i Trondheim – ikke færre

Adresseavisen «avslører» i dag at de ansatte i oljeselskapet Det Norske tjener 1,3 million kroner i snitt. Skal vi tro på vinklingen som journalist Bård Ove Molberg velger å bruke, er dette et stort problem. Og ikke uventet bruker han Rødt politiker og LO-leder Arne Byrkjeflot for å understreke det.
Jeg synes tvert i mot at det ville være bra hvis flere i Trondheim tjente godt. Det ville gi høyere skatteinntekter til kommunen og dermed større bevilgninger til en bedre skole en god eldreomsorg og andre kommunale tjenester.

Trondheim Høyre fikk for noen år siden Rådmannen til å beregne hvor mye kommunens skatteinntekter ville øke hvis inntektsnivået til byens innbyggere og næringsliv var like høyt som i Stavanger. Svaret var at Trondheim kommune ville øke sine skatteinntekter med ca 700 millioner kroner pr år. Vi kunne fjernet eiendomsskatten og likevel hatt flere hundre millioner kromner mer pr år å bruke på skole, kultur, helse, velferd og bedre veivedlikehold. Da trenger vi flere selskaper som Det Norske, som har råd til å betale gode lønninger.

Det er dette faktum som ligger bak Trondheim Høyres visjon: «Norges fremtid skapes i Trondheim». Trondheim er Norges kunnskapshovedstad, men vi har ikke vært flinke nok til å utnytte denne fordelen til å skape et privat, kunnskapsbasert næringsliv, som kan betale gode lønninger og flere skattemillioner. Et slikt næringsliv vil også skape ringvirkninger ved at de kjøper andre produkter og tjenester lokalt. Slik er det også med Det Norske. Selskapet bruker masse penger i Trondheim og Trøndelag på alt fra taxiturer og hotellovernattinger til forskning og petroleumsteknologi. I tillegg sponser de lokale krefter innen kultur og idrett. Ansatte som tjener godt bruker også storparten av lønningene sine lokalt, og skaper slik arbeidsplasser.

Adresseavisens avsløring er et ledd i medias fråtsing i tallene fra fjorårets selvangivelser. Som nyvalgt bystyremedlem har også min inntekt, skatt og (manglende) formue blitt interessant for Adresseavisen. Tallene ble publisert sammen med mine bystyrekollegers inntektstall, uten at jeg tror noen ble særlig overrasket over hva jeg tjente. I overskriften kunne avisen fortelle at Arbeiderpartiets Rune Olsø var den som tjente mest mens Høyre var «rikest». Et par av Høyres bystyremedlemmer er næringsdrivende og lå godt over snittet i inntekt og formue De bidro dermed til å gjøre Høyre til det «rikeste» partiet. Ibrahim Mansour var en av dem. Han kom til Norge som ung mann i 1972 og har de siste 22 årene bygget opp og drevet Sesam på Samfundet, som mange mener lager Norges beste hamburgere. Den andre var Nik Haugrønning som driver familiebedriften på Byneset. Ingen av dem har noen normal arbeidsdag. Sannsynligvis jobber hver av dem mer enn dobbelt av normal arbeidsuke. uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det skrev Adresseavisen ingenting om. Slik har de skapt gode arbeidsplasser, slik bidrar de til samfunnet med å betale mer i skatt enn de fleste av oss. Og i tillegg bruker de av sin begrensede frihet til å engasjere seg i politikken fordi de ønsker å bidra til et bedre samfunn.

03/11/2011 Posted by | kultur, Lokal politikk, Nasjonal politikk | , , , , , , | 1 kommentar