Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Helbom fra Kroksæter – Motarbeider Idrettsrådet i Trondheim den norske idrettsmodellen?

Motarbeider Idrettsrådet i Trondheim den norske idrettsmodellen?

Naturligvis ikke, men det er faktisk det Adressas sportskommentator indirekte sier når han i Adresseavisen bruker idrettsminister Linda Hofstad Hellelands satsing på den egenorganiserte idretten som eksempel på at den blå-blå regjeringen «har startet et råkjør mot den norske idrettsmodellen».
Norske idrettslag gjør en fantastisk jobb, men ikke alle finner sin plass i den organiserte idretten. For noen er det høye treningsavgifter som holder dem unna. For lavinntektsfamilier er det vanskelig å sette av tusenvis av kroner til treningsavgifter, deltagelse i cuper, kjøp av utstyr osv.
Andre føler at det tilbudet som den organiserte idretten gir ikke passer for dem. Et typisk eksempel på det er skateboarding. Skateboardforbundet står utenfor idrettsforbundet, men de fleste som driver med skateboard er ikke organisert noe sted.
Egenorganisert idrett dreier seg om en kameratgjeng som spiller fotball på løkka i nabolaget eller tar skiene fatt for en tur i skiløypa. Når treningstid skal fordeles i fulle idrettshaller er det ikke disse som står først i køen. Men det er kanskje mange av disse som har størst behov for å komme seg i aktivitet.
Det er disse som vår idrettsminister har gjort seg til talsperson for når hun har bedt fylkene og kommunene om å prioritere den egenorganiserte idretten når de fordeler spillemidler.
Det Kroksæter åpenbart ikke har skjønt er at det ikke er noen konflikt mellom den organiserte idretten og de som driver egenorganisert idrett. Det har Idrettsrådet i Trondheim vist. De har for eksempel i plassert ny stor skatepark helt opp på 5.plass på sin prioriteringsliste for idrettsanlegg i Trondheim selv om skatingen skjer utenfor den organiserte idretten. Dette gjør de naturligvis fordi hele befolkningen har behov for fysisk aktivitet uansett om de er medlemmer i et idrettslag eller ikke.
Jeg har i 9 år som folkevalgt hatt et engasjement for idretten og spesielt for de som faller utenfor den organiserte idretten. Jeg er glad for at vi har en idrettsminister som deler dette engasjementet. Det er Adressas sportskommentator som er på kollisjonskurs med den norske idrettsmodellen, ikke Linda Hofstad Helleland.

19/05/2016 Posted by | Lokal politikk, Nasjonal politikk | , , , , | 2 kommentarer

Skal idrettskretsleder og AP-mann Terje Roel få gi politikere munnkurv?

Politikerne bør ikke «blande seg i idrettens anliggender» mener Arbeiderpartimann og idrettskretsleder Terje Roel. Bakgrunnen er at Linda Hofstad Helleland, som er idrettspolitisk talsperson for Høyre på Stortinget, har tillatt seg å engasjere seg i debatten om høydehus i Norge:

«Man kan ikke operere med to ulike ligaer. Utøverne må ha de samme forutsetningene. Jeg håper vi får en god debatt. Utøverne må få de samme rettighetene som andre nasjoner, sier Høyre-politikeren til adressa.no. Linda Hofstad Helleland poengterer at det er opp til idretten selv å ta stilling til saken, men legger ikke skjul på at hun håper Idrettstinget opphever forbudet til våren.»

Men Terje Roel, som selv er varamann for Arbeiderpartiet til bystyret i Trondheim, mener at andre ikke skal blande seg inn i denne debatten. Politikerne skal skaffe idretten penger og anlegg og forøvrig holde kjeft:

«Politikerne skal mene noe når det handler om anlegg og når staten må bidra med penger. Men når det gjelder høydehus er det idrettens sak. Det er viktig for ei som utgir seg for å være idrettspolitiker å skille mellom dette. Jeg skjønner ikke motivet hennes for å si dette, sier Roel.»

Arrogansen lyser av Terje Roel som heller ikke holder seg for god til å benytte herskeknikker. Når han bruker betegnelsen «Ei som utgir seg for å være idrettspolitiker» om henne som Høyre har pekt ut til å være partiets talsperson i idrettssaker synes han kanskje han har vært kraftfull, men i mine øyne blir han liten.

Men hva mener Terje Roel egentlig?

Kan det være at han mener at ingen andre enn idretten skal kunne mene noe om hvordan idretten beskikker sitt hus? Skal ikke Adresseavisen kunne påpeke at Rosenborg har gått over en etisk grense i Gunnarsonsaken? Må man være medlem i et idrettslag for å mene noe om bruk av doping i idretten? Skal ikke en helsearbeider få delta i debatten om idretten er god nok til å styrke folkehelsa? Jo, idretten er en viktig del av det norske samfunnet, og vi har alle rett til å delta i debatten.

Men kanskje Roel mener at det er politikerne som ikke skal ha rett til å delta i den idrettspolitiske debatten. Politikere skal bare skaffe pengene og deretter holde fingrene av fatet.

Jeg ble etter det siste kommunevalget innvalgt i bystyret og plassert i kultur, idretts og friluftslivkomiteen av Høyre og blant mine plikter der har jeg blitt utpekt som Høyres idrettspolitiske talsperson i bystyret. Og jeg kan love Terje Hoel at jeg ikke kommer til å holde kjeft. Jeg vil ikke nøye meg med å skaffe penger og anlegg til idretten, selv om det vil være en viktiog oppgave. Når jeg får anledning til det, enten det skjer i KIF-komiteens møter, i denne bloggen eller i media vil jeg benytte min rett og plikt til å delta i debatten.

Det finnes kanskje en tredje tolkning av Roels uttalelser. Er det kanskje slik at han synes folk flest gjerne kan debattere idrettspolitikk, at politikere flest også bør få anledning til det, men at det han misliker er at det er Høyre-politikeren Linda Hofstad Helleland som markerer seg. Er det kanskje Arbeiderpartipolitikeren Terj Roel og ikke idrettskretslederen Terje Roel som har uttalt seg til Adressa.no i helga?

20/11/2011 Posted by | Lokal politikk, Nasjonal politikk | , , , | Legg igjen en kommentar