Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Når Adresseavisen svikter ytringsfriheten

NRK melder i dag at Adresseavisen for fem år siden makulerte 90000 eksemplarer av avisen fordi avistegner Jan O. Henriksen hadde tegnet den danske karikaturtegneren Kurt Westergaard. Westergaard var tegnet med en av sine karikaturtegninger i hånden. Pussig nok har ikke Adresseavisen fortalt om denne episoden – hverken den gang det skjedde eller i dag. Eller kanskje er det ikke så pussig likevel?

Historien om hvordan karikaturtegningene i Jyllandsposten ble behandlet av norske medier og regjeringen er pinlig. Man kan godt synes at det er unødvendig å provosere mennesker med en annen tro, men retten til å ytre sine meninger kan ikke svekkes. Straks vi begynner å sensurere andre eller foretar selvsur er vi på en gal vei.
I Norge var det flere aviser som trykte faksimiler av tegningene fra Danmark for å illustrere hvilken debatt som var igang. Men når opptøyene i muslimske land startet med flaggbrenning tok både regjering og store medier avstand fra trykkingen av karikaturtegningene. Jonas Gahr Støre la all skylden på den lille avisa Magazinet, mens han burde ha forsvart deres trykkefrihet uten forbehold.

For et års tid siden ble det kjent at den danske avisen Politiken sier unnskyld for krenkelsen av muslimer etter at de trykket Muhammed-tegningene, og har inngått forlik med etterfølgerne til profeten Muhammed. Dermed er det grunn til å spørre om vi heretter kan stole på det journalistiske arbeidet fra denne avisen eller er det slik at deres omtale av saker som berører islam er farget av denne avtalen?

Adresseavisen har på sin side inngått en avtale med Politiken om å trykke saker som er skrevet av deres store og gode korrespondentnettverk rundt omrking i verden. Dermed må vi kunne stille det samme spørsmålet om Adresseavisens utenriksdekning. Paradoksalt nok erstattet denne avtalen med Politiken en tidligere avtale om å benytte Jyllandspostens korrespondentnettverk. Adressa har altså byttet ut et avishus som har vist karakterfast støtte til ytringsfriheten med et avishus som gir etter for ytringsfrihetens fiender.

NRK skriver:
«Nå har debatten blusset opp igjen, etter at debattredaktør Flemming Rose i Jyllands-Posten ga ut boka «Taushetens tyranni» forrige uke, som viser de omstridte tegningene på nytt.

Samtidig ble nye terrorplaner mot Jyllands-Posten avslørt.»

Så blir vi altså gjennom NRK kjent med historien om hvordan ledelsen i Adresseavisen besluttet å makulere 90000 eksemplarer av Uke-Adressa etter at de så tegningen til Jan O. på baksiden selv om tegningen var godkjent på forhånd. Jan O. er ikke opprørt over dette selv om han mener tegningen var uskyldig. Han forstår nemlig at trykking av tegningen kan skape utrygghet for avisens ansatte. Sjefredaktøren vil ikke kommentere saken.

Dette er selvpålagt sensur. Enda verre er det at slikt skjer uten at vi som leser avisa blir gjort kjent med det.

05/10/2010 Posted by | kultur, Nasjonal politikk, Utenrikspolitikk | , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Kan vi stole på Politiken og Adresseavisen?

Den danske avisen Politiken sier unnskyld for krenkelsen av muslimer etter at de trykket Muhammed-tegningene, og har inngått forlik med etterfølgerne til profeten Muhammed. I Norge er Adresseavisen blant avisene som har basert sin utenrikspolitiske dekning på Politikens korrespondentnettverk. Er det nå blitt slik at disse korrespondentene ikke vil publisere innhold som kan tenkes å fornærme muslimer eller andre? Kan vi stole på at Politiken – og Adresseavisen – bringer den hele og fulle sannhet? Svaret er sannsynligvis nei.

Jeg har ikke vurdert om Politikens trykking av Muhammedtegningene var nødvendig eller riktig ut fra en redaksjonell vurdering, men Politikens redaktør har tidligere uttrykt en kritisk holdning til Jyllandspostens opprinnelige publisering av tegningene. Samtidig har han sagt at når Politiken har valgt å trykke slike tegninger har det vært nettopp ut fra en slik redaksjonell vurdering. Da innebærer dagens snuoperasjon at Politiken beklager at de har publisert innhold som de har ment det var riktig å trykke.

– Forliket ser fremover og uttrykker meget fornuftige synspunkter. Det kan kanskje være med på å minske noen av de spenningene som har vist seg å være meget seiglivede. Det gir uttrykk for et håp om at Danmarks – og ikke minst danske mediers – forhold til den muslimske verden kan forbedres, sier Politikens sjefredaktør Tøger Seidenfaden til sin egen avis. Med andre ord har disse momentene vært viktigere enn hensynet til ytringsfriheten.

Hvis dette er avisens holdning er det ingen grunn til å forvente at avisen, eller dens korrespondenter, vil opptre annerledes i fremtiden. Dette er korrespondentene som skal formidle verden til trønderske lesere av Adresseavisen. Hva mener Adresseavisen om dette? Og hva vil avisen gjøre for at leserne skal være sikret en tillitsvekkende utenriksdekning? Er dette, som Kurt Westergaard sier, et første skritt mot sensur?

Paradoksalt nok var det Jyllandsposten som tidligere var Adressas samarbeidspartner på utenriksstoff. Jyllandsposten har sagt nei til et slikt forlik som Politiken nå har inngått. Og nå går Ekstrabladet til hardt angrep på Politikens handlemåte.

Jeg har forøvrig plassert bloggen min i Norske Bloggkart.

26/02/2010 Posted by | Utenrikspolitikk | , , , , | 7 kommentarer

I solidaritet med Kurt Westergaard

«Jeg er Kurt Westergaard». Det oppfordret Per Edgar Kokkvold alle tenkende mennesker til å si i solidaritet med den danske avistegneren som nylig ble angrepet med øks på grunn av sin ganske uskyldige avistegning.

Både Jan Arild Snoen i det konservative debattidsskriftet Minerva og bloggeren Vampus har på en utmerket måte beskrevet hvorfor dette er så viktig. Ideen er at dess flere som publiserer disse tegningene dess vanskeligere blir det for terrorister å plukke ut enkeltmennesker man vil angripe.

Da Jyllandsposten trykket disse tegningene i 2005 var det flere norske medier som trykte faksimiler, men det var det lille kristne Magazinet som fikk ta belastningen for å trykke faksimilen, mens de store norske mediene og norske myndigheter med utenriksminister Gahr Støre i spissen feiget ut.

I følge Vampus er det bare Bergens Tidende som viste mot den gang Westergaard ble truert i høst. Derfor er det bra at vi har bloggere som tar ytringsfriheten mer på alvor.

Også på Facebook tas det initiativ. En gruppe som oppfordrer til å skrive «Jeg er Kurt Westergaard» på sin statuslinje fredag 8.januar er opprettet og nærmer seg 10000 medlemmer.

En annen gruppe som er opprettet på Facebook i det siste er Ytringsfrihetsfundamentalistene.

06/01/2010 Posted by | Nasjonal politikk, Utenrikspolitikk | , , , | Legg igjen en kommentar