Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

#MeToo – Det vi helst ikke vil snakke om

  • Er du ledig? Beklager at jeg ikke tar den første drosjen, men jeg har opplevd ting. Jeg er ikke rasist, men foretrekker å kjøre med en nordmann.

 

Alt for ofte opplever jeg at kvinner ikke vil eller ikke tør kjøre drosje med en innvandrer bak rattet. I noen tilfeller er det kanskje rasistiske holdninger, i mange tilfeller er det en ubegrunnet fremmedfrykt, men i noen tilfeller er det også snakk om virkelige og dårlige erfaringer hvor en drosjesjåfør med innvandrerbakgrunn har begått seksuell trakassering.

Jeg har lenge lurt på om jeg skulle skrive om dette. Noen vil umiddelbart beskrive det som rasistisk når jeg hevder at flerkulturelle innvandrere er overrepresentert når det gjelder seksuell trakassering i blant annet drosjenæringen. Andre, og det er jeg nok mer redd for, vil bruke slike uttalelser som bevis på at innvandrere generelt oppfører seg slik. Slik er det naturligvis ikke. De aller fleste innvandrere som kjører drosje oppfører seg ordentlig og gjør en fantastisk jobb.

For mange år siden jobbet jeg i restaurantbransjen. Der opplevde vi at grupper av enslige innvandrere oppsøkte utesteder og var verstinger i å beføle kvinnelige gjester og servitører. Når enkelte utesteder nektet noen av disse adgang ble de beskyldt for diskriminering i media. Uten at jeg kjenner til situasjonen i utelivsbransjen i dag vil jeg være positivt overrasket om situasjonen er annerledes i dag.

Og offentlige myndigheter gjør det heller ikke enklere. For noen år siden fikk Høyres Torhild Aarbergsbotten vedtatt i Fylkestinget at taxisentralene var forpliktet til å gjennomføre «etisk opplæring» nettopp for å bekjempe en uhøvisk opptreden fra drosjesjåførenes side. Selskaper som Trøndertaxi har fulgt opp dette og jobber systematisk for å unngå at seksuell trakassering skjer og for at de få tilfellene som rapporteres blir håndtert på en god måte. Det skal rett og slett være nulltoleranse for slik opptreden. Men når de nye taxisentralene slapp til i fjor «glemte» fylkeskommunen å stille de samme kravene til de nye selskapene.

Jeg har mange venner blant innvandrerne og vet at de aller fleste oppfører seg bra. Men hvis vi skyver under en stol at noen av mennene har med seg uakseptable holdninger til kvinner fra sitt hjemland vil vi heller ikke løse problemet. Dessverre hjelper det ikke bare med informasjon. Gjennom introduksjonsprogrammet og andre ordninger blir innvandrere informert om norsk kultur, norske regler og lover. Likevel skjer dette. Kanskje ikke så rart. Norske menn begår også overgrep og seksuell trakassering selv om de er født og oppvokst i Norge.

Derfor har MeToo-kampanjen vært viktig. Den har ført til at mange har blitt tvunget til å ta temaet på alvor. Mange organisasjoner og virksomheter har skjerpet sine rutiner og sine tiltak mot seksuell trakassering. Dette må skje også i innvandrermiljøet og i regi av alle offentlige aktører og andre som arbeider med integrering.

Derfor håper jeg på den samme åpenhet om holdningene til kvinner blant enkelte menn med innvandrerbakgrunn som vi har hatt ellers etter at MeToo-kampanjen startet.

06/12/2017 Posted by | Lokal politikk, Nasjonal politikk, Uncategorized | , , , , | 3 kommentarer

En historie om toleranse

Et trøndersk og flerkulturelt fotballag er utvist fra Norway Cup på grunn av sin <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=565212″>aggressive opptreden. Og påstandene om dette lagets opptreden skyldes at de er innvandrere starter raskt. En debattant skriver f.eks. at «Nå er det faen meg nok, få ut svartingene!!!!». Med jevne mellomrom skriver også norske aviser om norske fotballpøbler, men ingen debattanter skriver om «Når er det faen meg nok, stopp disse hvitingene!!!»

Denne saken får meg til å tenke på en historie for et års tid siden. Adresseavisen slår opp en hendelse hvor en bussjåfør nekter en lesbisk dame adgang til bussen på en høylytt og særdeles uhøflig måte som store deler av bussen overhører. På Adressas nettdebatt, hvor forøvrig ordet «idiot» ser ut til å være det mest brukte, reagerer leserne raskt og sterkt. Innholdet av mange innlegg er omtrent slik: «Vi kan ikke akseptere en slik intoleranse. Dette er et utslag av norsk innvandringspolitikk. Innvandrerne har ikke lært seg norske verdier og derfor diskriminerer man folk med en annen seksuell legning på en slik forkastelig måte.»

Adresseavisen hadde ikke skrevet et ord om sjåførens etnisitet, men mange av debattantene gikk uten videre ut fra at dette måtte være en innvandrer og gikk dermed løs på innvandrernes mangel på toleranse for annerledes mennesker. Så viste det seg etterhvert at sjåføren i høyeste grad var en «hvit nordmann». Det var altså debattantene som var intolerante og som ikke hadde lørt seg de «norske verdiene».

Hva lærer historien oss? Kanskje først og fremst at man ikke skal være forutinntatt og at man ikke skal dømme og behandle noen ut fra deres etniske bakgrunn. Det er et faktum at innvandrere er overrepresentert blant de som utøver vold og annen kriminalitet, på samme måte som menn begår mye mer kriminalitet enn kvinner og yngre er mer kriminelle enn eldre. Det er vel heller ikke så unaturlig at gutter som har levd opp i et land med krig og traumatiske opplevelser preges og påvirkes av det. Når unge somaliske menn fra et område som har vært i krig i flere tiår opptrer aggressivt i en konkret situasjon skyldes det da at de er somaliere, at de er menn, at de er unge eller at de har en lang krigsbakgrunn? Jeg vil tro at etnisiteten er det som har minst betydning for denne aggressiviteten, men i debatten får det mest fokus.

Vi må ta vare på norske verdier, den kristne kulturarven. Det betyr null aksept for aggressivitet, voldelig opptreden og juks. Det betyr også null aksept for intoleranse. Norge har gjennom alle tider hatt en jevn strøm av innflyttere, besøkende og kulturell påvirkning fra den store verden. Den forrige storhetstiden i Trondheim var en periode på 1700-tallet med stor innflytting av kreative innflyttere med stort pågangsmot. Også i vikingetiden hadde Norge stor kontakt med utenverdenen, og dette førte til en sterk utvikling av landet. I dag står vi overfor en ny periode med store menneskestrømmer over landegrensene. Det gir enorme muligheter for landet vårt. Vi bør lære av og benytte oss av all den kunnskap , kompetanse og ressurser som innvandrerne gir oss, men vi må også stille krav og sette grenser. Kanskje har en misforstått snillisme svekket våre verdier og bidratt til et moralsk forfall blant etniske nordmenn som også er videreformidlet til noen av de som kommer til landet vårt. Skal vi snu denne situasjonen bør vi kanskje først se på våre egne holdninger.

31/07/2009 Posted by | Nasjonal politikk | , , , , , | 2 kommentarer

Er norske menn mer voldelige enn andre?

I helga kunne vi lese i Aftenposten at en fjerdedel av alle kvinner som flytter inn på krisesenter på Vestlandet er utenlandske kvinner gift med norske menn og på enkelte krisesenter utgjør denne gruppen halvparten. Det samme går igjen i resten av landet. Vi kan derfor konstatere at norske menn med utenlandske koner og samboere er sterkt overrepresentert blant de som mishandler sin partner. Betyr dette at norske menn er spesielt voldelige? Jeg mener at svaret er nei.

Vi har denne våren også fått høre at de fleste eller alle overfallsvoldtekter i det siste har vært begått av ikke-vestlige innvandrere. Betyr det at innvandrere er spesielt voldelige? Jeg mener at også svaret på dette spørsmålet er nei.

Vi kan bruke statistikk til mye, ikke minst kan det brukes som en form for løgn. Enten vi snakker om innvandrere som voldtar etnisk norske kvinner eller etniske nordmenn som mishandler sine utenlandske kvinner snakker vi om enkeltmennesker som begår uakseptable handlinger. Det er disse enkeltmenneskene som skal dømmes for det de gjør og det blir helt feil hvis vi bruker enkeltmenneskers feige handlinger til å dømme en hel gruppe av mennesker. Det spesielle er at svært mange av oss dømmer innvandrere som gruppe fordi noen få av dem har begått forferdelige kriminelle handlinger. Men når etniske nordmenn mishandler sine utenlandske kvinner eller reiser til Thailand og har sex med mindreårige er det neppe mange nordmenn som knytter det til vår etnisitet.

Det er den enkelte mishandler og voldsutøver som har ansvaret for sine handlinger. Som norsk og mann skuffer det meg aller mest at mine landsmenn kan behandle kvinner (og barn) på den måten alt for mange gjør. Det gjør meg rett og slett forbannet.

Som taxisjåfør hentet jeg en fredagsnatt for et par år siden en mann og en kvinne fra en fest for å kjøre dem hjem. Han var norsk og ynkelig. Hun var en dame med stil fra Latin-Amerika. Han var full og hun var edru. Han oppførte seg som en drittsekk. Hun opptrådte som en dronning. Hele drosjeturen brukte han til å snakke dritt om henne. Hun hadde tålmodighet nok til å la være å svare på hans ufinheter. Dessverre er det nok alt for mange norske menn som lar sin egen svakhet og underlegenhet gå utover sine flotte kvinner selv om også disse mennene tilhører et lite mindretall. Men dette mindretallet gjør skam på det store flertall av norske menn. Kanskje bør vi rydde opp i «eget reir» før vi bruker for mye tid på å klage på andre?

15/06/2009 Posted by | Nasjonal politikk | , , , , , | Legg igjen en kommentar