Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Vi trenger flere som tjener godt i Trondheim – ikke færre

Adresseavisen «avslører» i dag at de ansatte i oljeselskapet Det Norske tjener 1,3 million kroner i snitt. Skal vi tro på vinklingen som journalist Bård Ove Molberg velger å bruke, er dette et stort problem. Og ikke uventet bruker han Rødt politiker og LO-leder Arne Byrkjeflot for å understreke det.
Jeg synes tvert i mot at det ville være bra hvis flere i Trondheim tjente godt. Det ville gi høyere skatteinntekter til kommunen og dermed større bevilgninger til en bedre skole en god eldreomsorg og andre kommunale tjenester.

Trondheim Høyre fikk for noen år siden Rådmannen til å beregne hvor mye kommunens skatteinntekter ville øke hvis inntektsnivået til byens innbyggere og næringsliv var like høyt som i Stavanger. Svaret var at Trondheim kommune ville øke sine skatteinntekter med ca 700 millioner kroner pr år. Vi kunne fjernet eiendomsskatten og likevel hatt flere hundre millioner kromner mer pr år å bruke på skole, kultur, helse, velferd og bedre veivedlikehold. Da trenger vi flere selskaper som Det Norske, som har råd til å betale gode lønninger.

Det er dette faktum som ligger bak Trondheim Høyres visjon: «Norges fremtid skapes i Trondheim». Trondheim er Norges kunnskapshovedstad, men vi har ikke vært flinke nok til å utnytte denne fordelen til å skape et privat, kunnskapsbasert næringsliv, som kan betale gode lønninger og flere skattemillioner. Et slikt næringsliv vil også skape ringvirkninger ved at de kjøper andre produkter og tjenester lokalt. Slik er det også med Det Norske. Selskapet bruker masse penger i Trondheim og Trøndelag på alt fra taxiturer og hotellovernattinger til forskning og petroleumsteknologi. I tillegg sponser de lokale krefter innen kultur og idrett. Ansatte som tjener godt bruker også storparten av lønningene sine lokalt, og skaper slik arbeidsplasser.

Adresseavisens avsløring er et ledd i medias fråtsing i tallene fra fjorårets selvangivelser. Som nyvalgt bystyremedlem har også min inntekt, skatt og (manglende) formue blitt interessant for Adresseavisen. Tallene ble publisert sammen med mine bystyrekollegers inntektstall, uten at jeg tror noen ble særlig overrasket over hva jeg tjente. I overskriften kunne avisen fortelle at Arbeiderpartiets Rune Olsø var den som tjente mest mens Høyre var «rikest». Et par av Høyres bystyremedlemmer er næringsdrivende og lå godt over snittet i inntekt og formue De bidro dermed til å gjøre Høyre til det «rikeste» partiet. Ibrahim Mansour var en av dem. Han kom til Norge som ung mann i 1972 og har de siste 22 årene bygget opp og drevet Sesam på Samfundet, som mange mener lager Norges beste hamburgere. Den andre var Nik Haugrønning som driver familiebedriften på Byneset. Ingen av dem har noen normal arbeidsdag. Sannsynligvis jobber hver av dem mer enn dobbelt av normal arbeidsuke. uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det skrev Adresseavisen ingenting om. Slik har de skapt gode arbeidsplasser, slik bidrar de til samfunnet med å betale mer i skatt enn de fleste av oss. Og i tillegg bruker de av sin begrensede frihet til å engasjere seg i politikken fordi de ønsker å bidra til et bedre samfunn.

03/11/2011 Posted by | kultur, Lokal politikk, Nasjonal politikk | , , , , , , | 1 kommentar

Det norske – det trønderske

Kanskje titusen mennesker var samlet til gratiskonsert med en rekke toppartister på Torvet i går. Det Norske Oljeselskap hadde tatt på seg spanderbuksene for å markere at de skulle flytte inn i sitt nye hovedkontor i gamle «Fønix» på Torvet. Vi har grunn til å glede oss over at Norges nest største oljeselskap (målt etter leteaktivitet på sokkelen) er trøndersk. Det gir arbeidsplasser og det gir ringvirkninger for øvrig næringsliv og for NTNU og Sintef. Og så vil det drysse stadig oftere på oss andre i form av slike gratiskonserter og i form av støtte til trøndersk kultur og idrett.

Det Norske ønsker å markere sin tilstedeværelse på Torvet ved å bytte ut dagens Freia-skilt med sitt eget navn. Naturlig nok. Men mange politikere ønsker at det er amerikanskeide Freia og ikke trønderske Det Norske som skal prege bygget på Torvet. I fjor vinter vedtok faktisk flertallet i bystyret at Freiaskiltet skulle bevares. Freiaskiltet har nemlig preget denne bygningen i snart 40 år, og da bør det åpenbart få bli der for evig skal vi tro forslagsstiller Torleif Hugdahl og det rødgrønne flertallet som støttet forslaget hans.

Jeg har forståelse for at vi skal bevare vår kultur. Grunnleggeren av Freia ble født i Trondheim og har slik en tilknytning til byen. Freiaskiltet er også flott. Hadde det dreid seg om en bedrift som var grunnlagt i Trondheim eller et skilt som hadde vært på denne plassen siden Freia ble etablert ville jeg forstått ønsket om å beholde skiltet, men slik er det ikke.

Kommentator Trygve Lundemo skriver dette i Adressa:
«Det er ikke et holdbart argument at selskapet som flytter inn i lokalene må få vise seg fram på den måten det selv ønsker. Den som eier eller leier en stor bygning på en av Trondheims beste tomter, kan ikke gjøre som han eller hun vil. Alle gårdeiere i en by må utforme sine fasader slik at de ikke bryter med offentlighetens interesser. Det er rett og slett snakk om et samfunnsansvar.»

Lundemo har naturligvis rett i at gårdeiere og leietagere ikke kan gjøre hva de vil med hensyn til skilting. Men dette dreier seg ikke om hvilket som helst selskap. Det norske har store ambisjoner om å prege norsk oljebransje i tiårene som kommer. Lykkes selskapet kan det utvikle seg til et langt større selskap, et selskap som vil bety svært mye for byen og regionen. Når Det Norske flytter til Torvet er det fordi de ønskes å vises i byen som et trøndersk selskap. Det bør vi la dem få lov til. Det er Det er rett og slett snakk om et samfunnsansvar.

03/10/2010 Posted by | kultur, Lokal politikk | , , | Legg igjen en kommentar