Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Bør man blande kultur inn i en debatt om Trondheim Kino?

Kan man diskutere Trondheim Kinos rammebetingelser uten at man sier et ord om kultur og kulturpolitikk? Det er kanskje vanskelig å tro, men når bystyret i Trondheim igår diskuterte rammebetingelsene for Trondheim unngikk representantene fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt å blande kulturspørsmål inn i sine innlegg.

Hva dreide saken seg om?

Rådmannen la frem en sak om rammebetingelser for kinoen med tre forslag:

 

1. Bystyret vedtar at Trondheim Kino AS selv avgjør hvilken arbeidsgivertilknytning selskapet skal ha.

2. Bystyret opprettholder vedtak i bystyresak 216/12, gjengitt her: »

Eksisterende rente- og avdragsfrie lån fra Trondheim kommune til Trondheim Kino AS, på 21,5 millioner kroner, gjøres om til lån på ordinære vilkår fra 1.1.2013

3. Bystyret opprettholder krav til avkastning og utbytte, sist fastsatt i eierskapsmelding i sak 118/11

 

Det var punkt en som skapte debatt. I motsetning til de andre kinoselskapene i Norge er Nemlig Trondheim Kino AS medlem av Kommunenes Sentralforbund. Dermed går ansatte i kinoen på en annen tariffavtale enn andre kinoansatte i Norge, en tariffavtale som ikke er tilpasset behovene til en kinovirksomhet. På en helgekveld (tidspunktet flest er på jobb hos en kino) lønnes en kinovakt ved Trondheim Kino med noe under 300 kroner pr time mens ansatte ved andre kinoer har en timelønn på noe over 150 kr pr time.  På dagtid er forskjellene langt mindre.  Trondheim Kino ønsker naturligvis å ha de samme betingelsene som andre kinoer. Det vil medføre at nye ansatte vil få samme lønnstilbud som på andre kinoer. Nåværende ansatte beholder dagens lønnsbetingelser.

Det er ikke vanskelig å forstå at fagforeningen ønsker å beholde dagens lønnsbetingelser. Deres oppgave er jo å kjempe for egne medlemmer. Men denne ordningen koster Trondheim Kino 7,8 million kroner pr år. Det er ganske mye for et selskap som i 2011 hadde et overskudd på 6,9 millioner kroner.

Det er greit nok at AP, SV og Rødt synes det er viktigere å sikre kinovaktene bedre lønninger enn de fleste av oss andre enn å gi en av byens viktigste kulturinstitusjoner økonomiske rammebetingelser som sikrer kinoens fremtid og et bredt og godt filmtilbud, men hvordan kan man diskutere en slik sak uten å berøre de kulturpolitiske konsekvensene av at Trondheim Kommune som eier gir kinoen dårligere rammebetingelser enn andre kinoer?

Kinomarkedet i Norge er i stor forandring. Den digitale utviklingen gir kinoen nye konkurrenter i form av stadig bedre filmtilbud hjemme i egen sofa selv om film etter min mening fortsatt er best på kino. Samtidig domineres markedet nå av to store private kinokjeder som hver har 20-30 % av kinobesøket i Trondheim. Dette kan påvirke kinoenes rammebetingelser. Også i dette markedet gir størrelse innkjøpsmakt og Trondheim står alene i konkurransen. Nettopp i en slik situasjon må Trondheim Kino gis rammebetingelser og økonomi som gjør at kinoen også i fremtiden er levedyktig.

Man kan gjøre mye med 7,8 million kroner – hvert år – i form av et bredere filmtilbud,støtte til filmfestivaler, investering i filmproduksjon eller investering i nye og bedre kinosaler.  Som politikere bør vi være opptatt av Trondheim Kino og hvordan vi kan benytte kinoen som et kulturpolitisk virkemiddel. Samtidig må vi gi kinoselskapet frihet til innenfor visse rammer å styre sin egen virksomhet. Vi kan godt diskutere om Trondheim Kino drives best med Trondheim kommune som eier, om vi burde selge kinoen til andre eller om vi skal finne samarbeidspartnere som styrker kinoen. Men så lenge vi ønsker å eie kinoen (og jeg er blant de som mener at kommunen skal ha et eierforhold til kinoen, gjerne i samarbeid med andre) bør vi gi den frihet. Uten en slik frihet blir Trondheim kommune en dårlig eier.

Adresseavisen påviser i dag at Trondheim kommune bevilger angt mindre til kultur og kulturbygg enn Bergen kommune. Tidligere har kulturredaktør Stian Wallum i en stort anlagt kronikk pekt på at Trondheim taper posisjon. Det samme gjør tidsskriftet Minerva i en artikkel denne uke.  I en annen artikkel skriver de om «Trondheims kulturelle stagnasjon». Tall kan brukes på så mange måter og jeg deler ikke disse synspunktene fullt og helt. Bystyrets kulturkomite fører mange gode diskusjoner om kulturpolitikk. Dessverre ser det ut til at de rødgrønne politikerne i komiteen ikke har gjennomslag i sine partier. Derfor blir kulturen ikke prioritert i Trondheim. Diskusjonen om Trondheim Kino er et eksempel som viser at vi har et stykke å gå før vi kommer dit Bergen er i dag.

Kunstsosiolog Dag Solhjell har nok mye rett i det han uttaler til Minerva:

«Solhjell peker også på at politikerne i Bergen har større forståelse for kultur og lar institusjonene arbeide i fred.»

 

24/05/2013 Posted by | kultur, Lokal politikk | , , , , , | Legg igjen en kommentar

Vil Giske frata Trondheim EM i fotball?

Norges Fotballforbund besluttet for noen uker siden å satse på Oslo, Stavanger, Lillestrøm og Trondheim som arenaer i en felles EM-søknad med Sverige. Dette skapte naturligvis stor glede i Trondheim, men tilsvarende misnøye i taperbyene Bergen og Bodø. Nå vil Trond Giske likevel ha omkamp for å gi Bodø muligheten til å bli arrangør. Får han viljen sin tyder mye på at Trondheim faller ut som arrangørby.

Når Fotballforbundet valgte arrangørbyer var Oslo forhåndsuttatt som hovedstad og fordi de vil kunne stille med den største stadion. Kravene til et EM tilsier at Norge må stille med fire stadioner, hvorav to har plass til minst 40.000 tilskuere og de to andre minst 30.000 tilskuere. Så langt er det kun Lillestrøm som i tillegg til Oslo vil bygge et så stort stadion. Dermed er Lillestrøm sikker blant de fire. Stavanger hadde høyest score i NFF’s faglige vurdering av søkerbyene.

Hvis Giske lykkes i å få Bodø inn blant søkerbyene betyr det at Trondheims arrangørstatus står i fare. Men når Giske går ut og støtter Bodø, blant annet ved å knytte en evt statsstøtte opp mot at Nord-Norge blir representert blant arrangørbyene, er han naturlig nok bevisst på å ikke si noe om de øvrige arrangørbyene. Det er valg om 6-7 uker, Arbeiderpartiet vil gjerne ha flere stemmer i Nord-Norge uten å miste stemmer i Trondheim eller andre byer.

Uansett hvor hyggelig det ville vært med et fotball-EM Bodø sier det seg selv at en så liten by ikke har de fasiliteter og den overnattingskapsitet som trengs uten å bruke store statlige midler på midlertidige anlegg. Noen ganger kan det naturligvis være riktig å gjøre slike investeringer av distriktspolitiske hensyn, men da må et fotball-EM sees opp mot andre tiltak man kan bruke de samme midlene på som kanskje kan gi større effekt. Derfor er nok sluttresultatet gitt. Når Giske har fått gransket søknaden vil han, etter valget, konkludere med at de valgte byene er de riktige.

Denne regjeringen har forøvrig god erfaring i å blande idrett og politikk. Også under søknadsprosessen for vinter-OL blandet regjeringen seg inn, og sørget med det for at Tromsø ble valgt som norsk kandidat, inntil budsjettene sprengte alle grenser og idretten måtte sette foten ned for hele OL-søknaden. Slik mistet Trondheim eller Oslo muligheten til å søke OL med langt mer gjennomarbeidede søknader.

Trond Giske liker å ha kontroll med det meste. Også i kulturpolitikken vil han ha sine folk (les: hovedsakelig rødgrønne) inn i styrene. Noen Høyrefolk har riktignok blitt valgt. Han kan jo ikke konsekvent la være å velge dyktige folk. Derimot har han gitt klar beskjed om at Frp-ere ikke vil bli valgt inn i kulturstyrer – uansett hvor dyktige de måtte være. I Olavsfestdagene fikk han også valgt sine folk til styret. Staten oppnevner 2 av styremedlemmene, blant annet styreleder. Underskuddet i fjor på 7 millioner må naturligvis mange ta ansvaret for, men styret vil alltid ha det overordnede ansvar. Og styret var ledet av en rødgrønn politiker oppnevnt av Trond Giske. han har således også et delansvar for fjorårsskandalen.

Hva kan vi lære av dette. Kanskje at det bør være større avstand mellom uidrett og kultur på den ene side og politikk på den andre siden.

Les også denne , denne og denne saken.

29/07/2009 Posted by | Lokal politikk, Nasjonal politikk | , , , , , , , , , | 1 kommentar