Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Arvid Birkelandsaken: Nytt initiativ overfor Økokrim, justisminister og utenriksminister

Sammen med Snorre Vikdal har jeg bistått Arvid Birkeland med å utforme et nytt brev til Økokrim, denne gang med kopi til justisminister Anders Anundsen og utenriksminister Børge Brende. Som kjent har Økokrim til tross for SKRIFTLIG lovnad nektet å oversette hele den korrekte økonomirapporten om Arvid Birkeland og oversende dette på en korrekt måte til brasilianske myndigheter. Nå har vi fått en ny regjering og jeg har håp om at denne regjeringen i motsetning til den forrige vil bidra til å skjære gjennom og sørge for en rettferdig behandling av Arvid Birkeland. Nedenfor kan du lese brevet.

Arvid Birkeland
E-post: arvid.birkeland@hotmail.com
Telefon:

Økokrim ved Geir Kavlie
Kopi: Justisminister Anders Anundsen
Kopi: Utenriksminister Børge Brende

Bistand i forbindelse med rettssak i Brasil

Jeg viser til tidligere kontakt der jeg mange ganger siden 2007 har bedt Økokrim om å sende korrekt informasjon om min økonomi til brasilianske myndigheter.

Som det fremgår av vedlagte rettsreferat fra 2013 der min anke ble behandlet og vedlagte kopi av e-post fra min brasilianske advokat Guilherme Doval, er informasjonen fra den endelige rapporten ikke inntatt i saken. I sistnevnte skriver Doval dette:

“As we have discussed, enclosed is the decision issued by the 5th Federal Court excluding the conviction for the crime of criminal organization but maintaining the conviction for money laudering and capital evasion. Once again the lack of direct evidences that your funds in Norway were obtained from legal sources hurt our defense. If we can have an statement from Norwegian authorities that your assets and income in Norway from 2001 to 2006 were legal, we could have a good chance to change this case.”

Jeg viser videre til e-post fra spesialetterforsker Knut Henrik Johansen av den 16.august 2007 (vedlagt) hvor Johansen blant annet skriver dette:

”Rapporten inkludert vedlegg skal sendes til oversettelse til portugisisk, før den sendes til Brasil,…”

Dessuten viser jeg til vedlagt oversatt utskrift av avhør av Johansen i Brasil 24.september 2009. Her går det blant annet frem at:

”28) I foreløpig økonomisk rapport angående Arvid, sendt til det føderale brasilianske politi, ble det informert at siktede hadde formue som ikke sto i forhold til hans inntekter, men i den endelige rapporten som er sendt til brasiliansk politi, som dekker en lengre periode, ble det konstatert at Arvids formue tilsvarer de inntekter som omhandles i rapporten.”

I denne saken har jeg opplevd at forskjellige myndigheter, norske og brasilianske, har toet sine hender og skjøvet ansvaret for at informasjon fra Norge som bekrefter at midler overført til Brasil fra Norge er lovlig opptjent i Norge over på hverandre. Konsekvensen er uansett at jeg har blitt dømt for andre gang i Brasil. Med det vi vet om Brasils rettsvesen og brasilianske fengsler kan det i verste fall bety døden for meg.

I en Amnestyrapport kan man blant annet lese dette:

“The state of Brazil’s prisons is so dire that even the country’s Minister of Justice, José Eduardo Cardozo, remarked in November of 2012: “We have a medieval prison system, which not only violates human rights, it does not allow for the most important element of a penal sanction, which is social reintegration.”

Og dette:

“On the day delegates visited the Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa – which the authorities have recommended for closure on numerous occasions – 900 detainees were held in the men’s wing which was designed to hold 104 people and there were 208 women detained in cells designed to accommodate 35.

In some prisons in Amazonas state, toilets are simply holes in the ground shared by up to 10 or 15 cell mates. In some facilities, delegates saw open sewers and rotting food and rubbish in corridors and yards. In Tefé, prisoners complained that the septic tank flooded and filled their cell with noxious waste.”

Nå er det på tide at noen skjærer gjennom og tar ansvar. Ambassaden vil ikke oversette dokumentene (se vedlegg). Jeg ber derfor om at Økokrim lager en kort erklæring basert på den endelige rapporten der dere viser til hvilke midler jeg har hatt tilgjengelig i Norge lovlig tjent, oppgitt og beskattet i Norge og overført til Brasil. Erklæringen bør også inneholde informasjon om at jeg var skattepliktig til Norge da denne saken startet slik det fremgår av vedlegg.

Jeg ber videre om at også vedleggene til den endelige rapporten blir oversatt til portugisisk slik Økokrim ved Knut Henrik Johansen bekreftet at ville skje allerede for mer enn seks år siden.

Til slutt ber jeg om at disse dokumentene merkes med riktig saksnummer og stemples på en slik måte at de tilfredsstiller kravene fra brasilianske myndigheter. Vi har tidligere informert Økokrim (se vedlegg) om at brasiliansk politi og påtalemakt har fullmakt til selv å vurdere hvilke dokumenter og bevis som skal inngå i saken. Det er i dette lys man må se det faktum at den endelige rapporten og den informasjon som den inneholder ikke er inntatt i saken. Derfor er det helt nødvendig at dokumentasjon som oversendes fra Økokrim til Brasil sendes med kopi til min brasilianske advokat slik at han kan påse at påtalemyndigheten i Brasil ikke utelater disse dokumentene i den videre rettslige prosessen.

Jeg vil påpeke at mine vansker startet med en mangelfull (og fullt oversatt) rapport fra Økokrims side i 2007. Norske myndigheter har derfor et særlig ansvar for å sørge for at korrekt, oversatt og formelt riktig informasjon kommer frem til brasilianske myndigheter og blir inntatt i og hensyntatt av brasiliansk rett.

Tiden går og min helse er sterkt svekket av arbeidet med denne saken. Jeg ber derfor om at Økokrim igangsetter dette arbeidet så snart som mulig og senest innen 3 uker. Og at jeg innen denne frist får beskjed når det antas at deres dokumentasjon vil være klar til oversendelse.

Kopi: Justisminister Anders Anundsen
Utenriksminister Børge Brende

Natal, 16.desember 2013
Med vennlig hilsen

Arvid Birkeland
Sign

04/01/2014 Posted by | Arvid Birkeland saken, Nasjonal politikk | , , , | 1 kommentar

Skal politisk prestisje få ødelegge et liv?

I dag kom nyheten om at Arvid Birkeland er dømt til 11 års fengsel i Brasil basert på fakta som Økokrim innrømmer ikke er korrekte. Gang på gang har Arvid Birkeland med støtte fra politikere som Trine Skei Grande, Erna Solberg og Linda Hofstad Helleland bedt myndighetene om hjelp til å få korrekt informasjon overbragt til brasilianske myndigheter på en måte som de vil akseptere. Økokrim sier nei. Og justisministeren og utenriksministeren sier nei til å bidra. De mener at de har gjort alt korrekt og legger skylden på brasilianerne for at de ikke har oversatt de norske dokumentene som kan frikjenne Arvid Birkeland.

Men for Arvid Birkeland hjelper det lite at norske myndigheter har fulgt regelverket til punkt og prikke (hvis det stemmer). Brasilianske myndigheter forholder seg bare til den mangelfulle informasjonen som norske myndigheter oversendte og oversatte i en tidlig fase. Den gang var det heller ikke nødvendig for norsk politi å oversette dokumentet til portugisisk. Men med et koppel av norske journalister på slep var det nok viktig å vise handlekraft når man reiste over til Brasil for å «hjelpe» brasiliansk politi.

Det er besynderlig hvor lite villig regjeringen har vært til å hjelpe Arvid Birkeland til en retteferdig rettergang Brasil. Det ville da koste så lite, og langt mindre enn det har kostet å hjelpe Moland og French i Kongo, den norske journalisten Pål Refseth som ble kidnappet i Afghanistan og de norske kokainsmuglerjentene i Colombia. Hvorfor er man ikke villige til å bistå? Jeg har ikke annet svar enn at det må dreie seg om prestisje. Man vil ikke innrømme at man har gjort feil.

Nå kan det se ut som om Arvid Birkelands eneste mulighet ligger i et politisk maktskifte etter valget i 2013.

NB. Trondheims varaordfører Knut Fagerbakke (SV) representerer et hederlig unntak fra andre rødgrønne politikere gjennom sitt engasjement i Birkelandsaken.

Her finner du linken til de andre innleggene jeg har skrevet om Arvid Birkeland.

03/07/2012 Posted by | Arvid Birkeland saken, Nasjonal politikk, Utenrikspolitikk | , , | Legg igjen en kommentar

Kan Knut Storberget overleve økokrimskandalen?

«Ranet av norske myndigheter» er overskriften Dagbladet bruker på en reportasje fra Brasil om Per Sandberg (leder for Stortingets justiskomite) og hans besøk hos Arvid Birkeland og Trygve Kristiansen. Jeg har skrevet om Arvid Birkelands sak mange ganger. Kort sagt dreier saken seg om at han har vært fengslet og nå sitter i husarrest for beskyldninger om hvitvasking av penger. Anklagene fra brasiliansk politi bygger i stor grad på et mangelfullt og misvisende dokument fra norske økokrim, og selv om Økokrim har laget en ny og korrigert rapport, nekter de å oversette den til portugisisk og overlevere den til brasiliansk rett på en korrekt måte ifølge brasilianske regler.

En av de mer spesielle sidene av saken har vært et bankdokument som skulle vise at det var en sammenheng mellom nordmennene og den kriminelle Rasool-familien. Dette har senere vist seg å være en forfalskning. Nå har Sandberg oppdaget at dette forfalskede dokumentet har vært sendt fra brasiliansk politi til Økokrim. Økokrim har så brukt dette dokumentet i sin egen ufullstendige rapport og sendt tilbake til Brasil med norsk «godkjent-stempel» på. Norsk politi har altså «hvitvasked» forfalskede beviser!

Heldigvis kommer fakta nå på bordet. Det skyldes ikke norsk politi, som tvert imot har gjort hva de kan for å la være å bidra. Det skyldes heller ikke justiskomitemedlem Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet som gjorde hva han kunne for å stoppe Per Sandbergs reise til Brasil. Justisminister Knut Storberget har blitt oppfordret av flere opposisjonspolitikere til å rydde opp i saken men har hevdet at alt var som det skulle være tiltross for sterke indikasjoner på det motsatte. Og tilslutt, Trond Giske som fungerte som Storbergets vikar i fjor vinter, gjorde like lite for å hjelpe de to trønderne som i flere år har ventet på et varslet justismord i Brasil.

Det gjenstår ennå å se hvordan sakene til Birkeland og Kristiansen ender, men hvis de opplysningene som nå er kommet frem skulle vise seg å være korrekte er det grunn til å stille spørsmål ved om Knut Storberget kan overleve som justisminister. Når saken avsluttes i Brasil bør Stortinget sørge for at saken granskes. Så får resultatet av granskingen avgjøre hva som bør skje med Storberget.

Men uansett om Storberget skulle ha sitt på det tørre rent juridisk representerer hans opptreden i denne saken en arroganse og mangel på menneskelighet som er vanskelig å akseptere. Fra opposisjonspartiene har blant annet Erna Solberg og Trine Skei Grande engasjert seg i saken ved siden av Per Sandberg. Men dessverre har vi en flertallsregjering som gjør som de vil. Uansett om det rammer norske borgere.

Men håpet er nå større enn på lenge.

31/08/2010 Posted by | Arvid Birkeland saken, Nasjonal politikk, Utenrikspolitikk | , , , , | 3 kommentarer

Sammensvergelse, udugelighet eller bare massiv uvilje?

Arvid Birkelands sak er omfattende, og jeg har ikke tatt meg tid til å lese alle dokumentene som finnes tilgjengelig. Men man skal ikke lese mye før man begynner å spørre seg om hva som egentlig foregår.

Er man paranoid kan man lett tro at det dreier seg om en sammensvergelse:

* Arvid Birkeland og Trygve Kristiansen hadde en nord-trønder som samarbeidspartner i Brasil. Denne mannen innledet et forhold til ei svært ung brasiliansk jente langt under seksuell lavalder.
* Det oppsto en konflikt mellom Arvid og Trygve på den ene side og partneren på den annen side fordi de de to førstnevnte ikke kunne akseptere nord-trønderens handlinger.
* Det er denne nord-trønderen som fikk saken til å rulle fordi han tipset myndighetene om det han mente var lovbrudd i Arvids og Trygves virksomhet. Politiet ble også varslet om nord-trønderens forhold til en mindreårig.
* Politiet i Nord-Trøndelag, som fikk ansvaret for å etterforske nord-trønderen, henla imidlertid saken mot ham fordi jentas familie støttet forholdet og fordi de giftet seg.
* Når media ble kjent med denne henleggelsen ble politiet tvunget til å ta opp igjen saken og det førte frem til en dom mot ham.

Er man mistenksom vil det være lett å tenke at politiet henla saken for seksuell omgang med en mindreårig som en slags belønning fordi de fikk hjelp fra den samme mannen til å «avsløre» Birkeland og Kristiansen. Jeg tror imidlertid at dette «bare» dreier seg om udugelighet.

For en som står utenfor og ikke kjenner sakens fakta i detalj slettes ikke kjenner og brasiliansk juss og rettssystem er det umulig å vite sikkert om Arvid Birkeland er skyldig i lovbrudd som bør medføre straff. Men mye tyder på at han er uskyldig:

* Etter først å ha utformet et 2-siders ufullstendig dokument som brasiliansk politi og rettsvesen brukte som grunnlag for å arrestere, fengsle og sikte Arvid Birkeland i mai 2007 har de senere utarbeidet et nytt dokument på over 60 sider som Økokrim selv sier frikjenner Arvid for hvitvasking av norske penger ved å overføre pengene til Brasil. Økokrim sier samtidig at riktignok har ikke Arvid gjort noe galt i Norge, men det er forhold i Brasil han vil bli dømt for.

*I brasiliansk «Nedre Høyesterett» fastslår man imidlertid at man ikke har noe utestående med Arvid Birkeland i Brasil, men at Birkeland er skyldig i lovbrudd i Norge ved å sende svarte penger til Brasil for hvitvasking.

Altså skylder myndighetene i Norge og Brasil på hverandre.

Dette burde ikke være vanskelig å rydde opp i. Arvids støttespillere sier da også at det eneste de ber om er at korrekt informasjon blir oversendt til brasilianske myndigheter på en formelt korrekt måte slik at de blir inntatt i saken mot Arvid. Er dette for mye å forlange av myndighetene i et land som kaller seg en rettsstat? Åpenbart mener både Økokrim, justisminister Knut Storberget og daværende fungerende justisminister Trond Giske at norske myndigheter har gjort det man skulle selv om det er dokumentert at informasjonen ikke har kommet frem til rette vedkommende i Brasil på en måte som brasilianerne krever.

Dette dreier seg til dels om kulturforskjeller. Økokrim har håndtert forholdet til brasilianske kolleger slik man ville gjort det med norske kolleger. Man sendte to politimenn til Brasil med den nye rapporten. Disse overleverte rapporten til brasilainsk politi og norsk politi trodde dermed at alt var i orden. I et land fullt av korrupsjon og som ikke har underskrevet FN’s menneskerettighetserklæring foregår imidlertid ting på en annen måte. Brasilianerne forventet at norske myndigheter ville følge opp besøket med en oversendelse av dokumentene på en formell måte med stempel fra rette myndighet. I et korrupt land stiller man andre krav til formalia rett og slett for å øke rettssikkerheten. Dette burde naturligvis norske myndigheter ha undersøkt, men fulgte istedet norske rutiner. Brasilianerne sendte derfor dokumentet fra Økokrim tilbake til Norge hvor det ble arkivert av Politiet i Oslo.

Arvid, hans advokater og støttespillere har så gang på gang påvist at dokumentene ikke var kommet frem på korrekt måte og tatt inn i saken i Brasil, mens Økokrim og justisminsiteren hele tiden har latt være å lytte til det som ble sagt og hårdnakket påstått at dokumentene var sendt på riktig måte.

Helt inntil man etter ett og et halvt år, vinteren 2009, oppdaget at dokumentene lå i Politiets eget arkiv. Så lover Økokrim at de vil ta tak i saken igjen, men så sent som denne uke har ingenting skjedd.

Dette dreier seg tildels om udugelighet, men hovedsakelig om en massiv uvilje. Kari Sørbø er en dyktig og velrennomert NRK-journalist som det siste året har begynt å følge saken grundig. Tilsammen har hun laget et 20-talls saker på NRK om saken. I et intervju med statsadvokat Geir Kavli i Økokrim uttaler han at Arvid Birkeland ikke har gjort noe ulovlig, men når Birkelands støttespillere ber han om å undertegne en erklæring om dette oversatt til portugisisk nekter han. Og han er åpenbart så irritert på Kari Sørbø og NRK at han nekter å la seg intervjue flere ganger av henne! Når Sørbø snakker med ham (uten å gjøre opptak) slipper katta ut av sekken. Han er irritert over at hun konsentrerer seg om Arvid Birkelands sak og ikke gjør omtaler sakene til de andre tiltalte (hvorav mange kanskje er skyldige). Derfor vil han ikke intervjues mer.

Økokrim har også gitt uttrykk for at de misliker at Birkelands venner bruker media aktivt. Når Økokrim dro til Brasil første gang den gang Arvid og Trygve ble arrestert tok de imidlertid selv med seg et stort kobbel av mediafolk. Det er når Arvid selv benytter seg av media at Økokrim setter ned foten.

I Brasil sitter Arvid i husarrest uten rett til å besøke familie og venner i Norge. Når far hans fylte 80 år for ikke lenge siden måtte det feires uten sønnens tilstedeværelse. Og det koster å kjempe mot norske myndigheter. Så langt har han ifølge Adressa brukt en million kroner på saken og er blitt blakk. Norske myndigheter nekter han fri rettshjelp med den begrunnelse at han ikke trenger hjelp. Økokrim hjelper jo til og sørger for at brasilianske myndigheter får papirene de trenger!!!

I Brasil er alle Arvids eiendeler beslaglagt: Et vertshus, to biler og mere til. En av bilene bruker Politiet i Brasil til fornøyelseskjøring og annet. Verthuset er ranet, ramponert og bare murene står igjen. Arvid er kort sagt ruinert, risikerer fortsatt fengsel for noe han ikke er skyldig i og norske myndigheter gjør ingenting bortsett fra å trenere en løsning i saken.

Arvid Birkeland har mange venner, ressurssterke venner som stiller opp for ham. De samler inn penger til ham, arrangerer støttekonsert, sørger for mediaomtale, klager saken til sivilombudsmannen osv. Denne saken vil Arvid vinne til tross for norske myndigheters massive uvilje mot å hjelpe til. Arvids advokat, Sigurd Klomsæt, sa under en briefing i går at han som en aktiv Arbeiderpartimann er skuffet over hvordan hans eget parti, det dominerende regjeringspartiet, han håndtert saken. Politikere fra Høyre, Frp og Venstre har forsøkt å hjelpe til, men regjeringen nekter å gjøre noe.

Arvid har hatt to et halvt vanskelige år. De fleste har ikke så mange og ressurssterke venner som ham. Andre som hadde havnet i den samme situasjonen ville vært hjelpeløse i sin kamp mot uvillige myndigheter. Man ville sannsynligvis blitt overlatt til seg selv for å råtne og dø i en overfylt fengselscelle på den andre siden av jordkloden. Det er for galt. Slik vil vi ikke ha det!

13/11/2009 Posted by | Arvid Birkeland saken, Nasjonal politikk, Utenrikspolitikk | , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Æ længte hjem, æ længte hjem te trøndersk jord…

Jeg tror han satt med tårer i øynene og klump i halsen når han fulgte støttekonserten på Hotell Prinsen torsdag kveld fra Natal via web-kamera. Når Petter Wavold sang sin «signaturlåt» og et par hundre konsertgjengere sang «Æ længte hjem, æ længte hjem te trøndersk jord, og fremfor alt te Trondhjem der æ bor» kunne det ikke være lett for Arvid Birkeland å holde tårene tilbake.

Arvid Birkelands sak er nærmest bisarr, eller som det ble sagt under en orientering før arrangementet: Du tror det ikke før du får se det. Den erfarne NRK-journalisten Kari Sørbø, som har laget et 20-talls innslag på NRK om saken, har da også uttalt at hun gjennom sine 30 år som journalist ikke har sett en slik grad av ansvarsfraskrivelse fra norske myndigheter.

Men Arvid har mange venner som stiller opp for ham. Blant dem var artister som Terje Tysland, Smiley, Claudia Scott, Casino Steel, Petter Wavold og Dag Ingebrigtsen. Likevel har det foreløbig gått to et halvt år uten at norske myndigheter har vært i stand til å sende over til brasiliansk rett den informasjonen man sitter med på en korrekt måte. Det har gått så langt at statsrådene Trond Giske og Knut Storberget i Stortinget har uttalt at de ikke kan gjøre mer selv om de norske papirene beviselig ikke har kommet frem til retten i Brasil.

Innsatsen til Arvids mange venner er imidlertid av en slik styrke, at han vil vinne frem før eller siden. Men det spørsmålet jeg stiller meg er: Hva ville skjedd hvis den som var rammet av feilene fra norske myndigheter ikke hadde hatt venner som stilte opp på samme måten? Ville han bare blitt etterlatt i et fangehull på den andre siden av kloden for å råtne? Og er dette det signalet vi ønsker at norske myndigheter skal gi til sine borgere?

13/11/2009 Posted by | Arvid Birkeland saken, Lokal politikk, Nasjonal politikk, Uncategorized, Utenrikspolitikk | , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Arvids mange venner

Arvid Birkeland har åpenbart mange venner. Etter å ha blitt satt i en forferdelig knipe av norske myndigheter som oversendte en ufullstendig og tildels feilaktig rapport til politiet i Brasil har han som kjent dels sittet i fengsel og dels i husarrest i Natal. Hverken Økokrim eller justisdepartementet har sålangt rørt så mye som en finger for å hjelpe ham. Media har vært vanskelige å få til å engasjere seg. Løsningen har vært å benytte seg av digitale media slik som Facebook for å engasjere folk flest i kampen for en rettferdig rettergang.

Facebook har en gruppe foreløbig samlet godt over 3000 støttespillere og venner og over 100 innlegg på debattsidene viser at mange står på for å hjelpe Arvid. Noen skriver brev til Stoltenberg og Storberget, andre kontakter media eller støtter med penger mens flere RBK-spillere stiller opp til adressaintervju for å støtte opp.

Nå har vennene også etablert en egen nettside for å hjelpe Arvid. Her kan man lese hele historien, lese Arvids dagbok, sette seg opp på underskriftsliste eller bidra med penger til Arvids kamp.

I dag samles et 50-tall av Arvids støttespillere på Lerkendal foran kampen RBK-Brann for å samle underskrifter og støtte til kampen.

Ville alt dette vært mulig uten internett og tjenester som Facebook? Ofte er det media som har tatt opp kampen for «de små», men i dette tilfellet tok det tid før media ble interessert. Alt for lenge har media ukritisk akseptert myndighetenes versjon av saken. Men det store folkelige engasjementet blant Arvids mange venner på internett ser ut til å tenne media også.

Både skyldige og uskyldige har rett til en rettferdig rettergang. Og man må kunne forvente at norske myndigheter bidrar til at korrekt informasjon kommer frem. Her har Økokrim m.fl. sviktet sin oppgave. Skal det være Facebook som sikrer Arvid en rettferdig behandling?

05/04/2009 Posted by | Arvid Birkeland saken, Nasjonal politikk, Uncategorized, Utenrikspolitikk | , , , , , , | 2 kommentarer