Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Arvid Birkelandsaken: Nytt initiativ overfor Økokrim, justisminister og utenriksminister


Sammen med Snorre Vikdal har jeg bistått Arvid Birkeland med å utforme et nytt brev til Økokrim, denne gang med kopi til justisminister Anders Anundsen og utenriksminister Børge Brende. Som kjent har Økokrim til tross for SKRIFTLIG lovnad nektet å oversette hele den korrekte økonomirapporten om Arvid Birkeland og oversende dette på en korrekt måte til brasilianske myndigheter. Nå har vi fått en ny regjering og jeg har håp om at denne regjeringen i motsetning til den forrige vil bidra til å skjære gjennom og sørge for en rettferdig behandling av Arvid Birkeland. Nedenfor kan du lese brevet.

Arvid Birkeland
E-post: arvid.birkeland@hotmail.com
Telefon:

Økokrim ved Geir Kavlie
Kopi: Justisminister Anders Anundsen
Kopi: Utenriksminister Børge Brende

Bistand i forbindelse med rettssak i Brasil

Jeg viser til tidligere kontakt der jeg mange ganger siden 2007 har bedt Økokrim om å sende korrekt informasjon om min økonomi til brasilianske myndigheter.

Som det fremgår av vedlagte rettsreferat fra 2013 der min anke ble behandlet og vedlagte kopi av e-post fra min brasilianske advokat Guilherme Doval, er informasjonen fra den endelige rapporten ikke inntatt i saken. I sistnevnte skriver Doval dette:

“As we have discussed, enclosed is the decision issued by the 5th Federal Court excluding the conviction for the crime of criminal organization but maintaining the conviction for money laudering and capital evasion. Once again the lack of direct evidences that your funds in Norway were obtained from legal sources hurt our defense. If we can have an statement from Norwegian authorities that your assets and income in Norway from 2001 to 2006 were legal, we could have a good chance to change this case.”

Jeg viser videre til e-post fra spesialetterforsker Knut Henrik Johansen av den 16.august 2007 (vedlagt) hvor Johansen blant annet skriver dette:

”Rapporten inkludert vedlegg skal sendes til oversettelse til portugisisk, før den sendes til Brasil,…”

Dessuten viser jeg til vedlagt oversatt utskrift av avhør av Johansen i Brasil 24.september 2009. Her går det blant annet frem at:

”28) I foreløpig økonomisk rapport angående Arvid, sendt til det føderale brasilianske politi, ble det informert at siktede hadde formue som ikke sto i forhold til hans inntekter, men i den endelige rapporten som er sendt til brasiliansk politi, som dekker en lengre periode, ble det konstatert at Arvids formue tilsvarer de inntekter som omhandles i rapporten.”

I denne saken har jeg opplevd at forskjellige myndigheter, norske og brasilianske, har toet sine hender og skjøvet ansvaret for at informasjon fra Norge som bekrefter at midler overført til Brasil fra Norge er lovlig opptjent i Norge over på hverandre. Konsekvensen er uansett at jeg har blitt dømt for andre gang i Brasil. Med det vi vet om Brasils rettsvesen og brasilianske fengsler kan det i verste fall bety døden for meg.

I en Amnestyrapport kan man blant annet lese dette:

“The state of Brazil’s prisons is so dire that even the country’s Minister of Justice, José Eduardo Cardozo, remarked in November of 2012: “We have a medieval prison system, which not only violates human rights, it does not allow for the most important element of a penal sanction, which is social reintegration.”

Og dette:

“On the day delegates visited the Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa – which the authorities have recommended for closure on numerous occasions – 900 detainees were held in the men’s wing which was designed to hold 104 people and there were 208 women detained in cells designed to accommodate 35.

In some prisons in Amazonas state, toilets are simply holes in the ground shared by up to 10 or 15 cell mates. In some facilities, delegates saw open sewers and rotting food and rubbish in corridors and yards. In Tefé, prisoners complained that the septic tank flooded and filled their cell with noxious waste.”

Nå er det på tide at noen skjærer gjennom og tar ansvar. Ambassaden vil ikke oversette dokumentene (se vedlegg). Jeg ber derfor om at Økokrim lager en kort erklæring basert på den endelige rapporten der dere viser til hvilke midler jeg har hatt tilgjengelig i Norge lovlig tjent, oppgitt og beskattet i Norge og overført til Brasil. Erklæringen bør også inneholde informasjon om at jeg var skattepliktig til Norge da denne saken startet slik det fremgår av vedlegg.

Jeg ber videre om at også vedleggene til den endelige rapporten blir oversatt til portugisisk slik Økokrim ved Knut Henrik Johansen bekreftet at ville skje allerede for mer enn seks år siden.

Til slutt ber jeg om at disse dokumentene merkes med riktig saksnummer og stemples på en slik måte at de tilfredsstiller kravene fra brasilianske myndigheter. Vi har tidligere informert Økokrim (se vedlegg) om at brasiliansk politi og påtalemakt har fullmakt til selv å vurdere hvilke dokumenter og bevis som skal inngå i saken. Det er i dette lys man må se det faktum at den endelige rapporten og den informasjon som den inneholder ikke er inntatt i saken. Derfor er det helt nødvendig at dokumentasjon som oversendes fra Økokrim til Brasil sendes med kopi til min brasilianske advokat slik at han kan påse at påtalemyndigheten i Brasil ikke utelater disse dokumentene i den videre rettslige prosessen.

Jeg vil påpeke at mine vansker startet med en mangelfull (og fullt oversatt) rapport fra Økokrims side i 2007. Norske myndigheter har derfor et særlig ansvar for å sørge for at korrekt, oversatt og formelt riktig informasjon kommer frem til brasilianske myndigheter og blir inntatt i og hensyntatt av brasiliansk rett.

Tiden går og min helse er sterkt svekket av arbeidet med denne saken. Jeg ber derfor om at Økokrim igangsetter dette arbeidet så snart som mulig og senest innen 3 uker. Og at jeg innen denne frist får beskjed når det antas at deres dokumentasjon vil være klar til oversendelse.

Kopi: Justisminister Anders Anundsen
Utenriksminister Børge Brende

Natal, 16.desember 2013
Med vennlig hilsen

Arvid Birkeland
Sign

04/01/2014 - Posted by | Arvid Birkeland saken, Nasjonal politikk | , , ,

1 kommentar »

  1. Imens leser vi at mange nordmenn har høy tillit til norske domstoler….mens politi og påtalemyndighet ikke har så stor tilit! Ikke så rart kanskje så selvbeskyttende de er. Økokrims Kavli hadde personlig ansvar for at Myhre tok sitt liv etter å ha blitt forgulgt i årevis. Han var uskyldig! Kavli og Schea har personlig ansvar for disse justismord. Birkelndsaken er likedan. Økokrim burde vært satt under etterforskning.

    Kommentar av Rune Fardal | 05/01/2014


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: