Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Kan staten gi oss den perfekte kroppen?

Skal vi tro professor i idrettsmedisin, Jorunn Sundgot-Borgen, er visst det mulig. Professoren, som tilsynelatende også har en doktorgrad i bedrevitenskap, kunne på mandag fortelle oss at problemet med at stadig flere av oss er overvektige kan løses av politikerne ved å lovbestemme en time kroppsøving hver dag i skolen. Kanskje mener hun at vi kan lovbestemme at denne timen fylles med glede også?

Tirsdag var hun i Dagsrevyen og foreslo at barn og unge som vil bli skiporrere bør gentestes slik at vi kan finne ut om de egner seg for skihopping. Heldigvis tok hoppsjefen avstand fra denne troen på at alt skal og kan styres av myndighetene. Mener Sundgot-Borgen at barn som ikke har den perfektekroppen skal advares mot å satse på skihopp.

Selv er jeg definitivt en av dem som burde spise sunnere og trene mere og bedre for å få ned vekta. Men jeg har ingen tro på at dette kan styres med lover og forordninger.

Som politiker kan jeg bidra til mange tiltak som bedrer folkehelsen. Det kan dreie seg om nærmiljøanlegg for idrett og aktivitet for unge og eldre uavhengig av om man er organisert i idretten eller ikke. Det kan dreie seg om å anlegge turstier og sykkelveier. Og mye annet.

Men jeg vil ha meg frabedt Sundgot-Borgens moralisme og forsøk på å få oss politikere til å detaljstyre livene våre. Det gjør meg bare provosert og forbannet.

22/02/2012 Posted by | kultur, Lokal politikk, Nasjonal politikk | , , | 1 kommentar