Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

På tide med en fredspris til verdens barn


Når stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland, Gunn Karin Gjul og Andre Oktay Dahl valgte å nominere tre barnerettsorganisasjoner til Nobels fredspris for 2012 var det på tide. Både UNICEF, Save the Children (Redd Barna) og ikke minst Concerned for Working Children (CWC) fortjener fredsprisen. Men saken er viktigere enn organisasjonene.

Populært sagt pleier man å si at FN’s barnekonvensjon hviler på tre påler eller p-er:

Provision – å sørge for at alle barn får det de trenger for å vokse opp.
Protection – å sørge for at barn blir beskyttet mot de mange farer som truer de som er mest sårbare.

UNICEF har faktisk fått fredsprisen tidligere. I 1965 fikk de fredsprisen for sitt humanitære arbeid overfor barn (Provision og Protection)

Men den siste p-en har blitt glemt av mange:

Participation – Barns deltagelse og rett til å bli hørt.

Og kanskje er det paragraf 12 i barnekonvensjonen som er den aller viktigste. Slik lyder den i Redd Barnas kortversjon:

12. Å si sin mening og bli hørt
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.

Hvis vi blir flinkere til å lytte til barnas meninger i saker som vedrører dem vil livet bli enklere for barn som sliter med problemer.

En forskningsrapport viser at antallet barn i barnevernssaker i Trondheim som blir hørt før beslutning tas har blitt nesten halvert de siste årene.

I kriger og konflikter er barn blant de aller mest sårbare og utsatte. Istedet for at de som fører krig lytter til barna blir barna ofte brukt som redskaper av krigsherrer.

For å stoppe barnearbeid i fattige land bedriver vi boikottaksjoner i vesten i stedet for å spørre barna hva de ønsker og uten å skaffe barna et alternativ til barnearbeid.

I Norge har vi innført en ordning med ungdommens kommunestyre som på papiret skal gi barn og unge større innflytelse. Men hvor godt fungerer dette i praksis når også medlemmene i ungdommens kommunestyre må forholde seg til tungt forståelige saksutredninger laget av eksperter?

Eksemplene er mange på at barn ikke blir hørt. Vi har kommet langt i Norge, men har fortsatt en lang vei å gå. I andre deler av verden kan det ofte stå langt verre til. En fredspris som setter fokus på barns rett til å bli hørt kan bidra til at mye kan bli bedre. For de organisasjonene som er nominert vil nominasjonen i seg selv representere en stor mulighet til å få saken i fokus. Den muligheten vil de benytte seg av.

Barnas rett til å bli hørt betyr naturligvis ikke at barn og unge alltid skal få viljen sin. En naturlig del av arbeidet med barns deltagelse i demokratiske prosesser er å lære metoder for prioritering, forhandlinger og hvordan man kan fremskaffe egen informasjon. Dette er en av CWC’s spesialiteter. De har sammen med barna utarbeidet en ordning som ser ut til å fungere utmerket i de fleste kommuner i Sør-India hvor de er prøvd ut. Helt fra grasrota deltar barn i arbeidet med å fremskaffe informasjon, prioritere hva som er viktigst for barn og unge, deltagelse i offentlige planleggingsprossesser og mye annet. Jeg har sett det med egne øyne og har hatt mange samtaler med dem.

Jeg fikk gleden av å informere Concerned for Working Children (CWC) om nominasjonen under mitt besøk i India tidligere denne måneden. Gleden over nyheten var enorm. De er en liten, men likevel viktig og innflytelsesrik organisasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For dem er nominasjonen fra Linda Hofstad Helleland, Andre Oktay Dahl og Gunn Karin Gjul både et stort løft og til voldsom inspirasjon. De tre stortingsrepresentantene kan være stolte over hva de har gjort.

Både UNICEF og Redd Barna er nærmest selvskrevne kandidater til fredsprisen når vi snakker om barns rett til å bli hørt. Det er de to største internasjonale barnerettsorganisasjonene med en tilhørende stor innflytelse. De har også begge et klart standpunkt i arbeidet for å styrke barns rett til å bli hørt. Likevel er ikke alle deler av disse organisasjonene like fokusert på dette temaet. En titt på hjemmesidene til Redd Barna i Norge viser et voldsomt engasjement på saken. En tilsvarende titt på de internasjonale nettsidene til organisasjonen viser ikke det samme engasjementet. Men slik vil det alltid være i store internasjonale organisasjoner som har mange viktige oppgaver.

CWC har på sin side vært en pioner i dette arbeidet helt siden organisasjonen ble etablert for ca 30 år siden. På et tidspunkt hvor få andre i det hele tatt snakket om barns og unges rett til å bli hørt var dette hele fundamentet for CWC. Siden mitt første av 4 besøk hos CWC i 2009 har jeg også fått utallige muligheter til å drøfte alle sider ved dette saksområdet. Jeg har blitt presentert for gode eksempler på hvordan vi kan bli bedre og jeg har fått møte barnearbeidere, skolebarn, medlemmer i ungdommens kommunestyre (Makkala Panchayat), journalister, politikere på mange nivå, representanter for andre lokale barneorganisasjoner og byråkrater. Respekten for CWC’s arbeid er stor blant alle.

Men selv om CWC først og fremst er en lokal organisasjon har de stort internasjonalt gjennomslag. De brukes som rådgivere av FN, de holder foredrag på store internasjonale konferanser, de deltar i internasjonalt forskningssamarbeid og mye mer.

Arbeidet for at barn skal bli hørt dreier seg ikke minst om å oppdra en ny generasjon voksne som er langt flinkere enn dagens voksne til å delta i de demokratiske prosessene. Lykkes vi i det vil vi skape en bedre verden.

Jeg er ganske sikker på at risikoen for krig og konflikt blir langt mindre hvis vi lytter mere til barn og unge.

Ingen fortjener en fredspris mere enn de som arbeider for denne saken.

21/02/2012 - Posted by | barnearbeid mm, India, Nasjonal politikk, Utenrikspolitikk | , , ,

1 kommentar »

  1. […] Linda Hofstad Helleland (H), Andre Oktay Dahl (H) og Gunn Karin Gjul (A) har i år nominert Redd Barna, Unicef og Concerned for Working Children (CWC) til Nobels fredspris for deres arbeid for at barn skal bli hørt i saker som angår […]

    Tilbakeping av Syria: Barna rammes sterkest « Kjetils Blå Bølger | 13/03/2012


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: