Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Tror førstestatsadvokat Geir Kavlie at det å ha rett er det samme som å gjøre det riktige?


Førstestatsadvokat Geir Kavlie forundrer meg. Som offentlig tjenestemann burde han være opptatt av å tjene sine oppdragsgivere, innbyggerne i Norge. I Arvid Birkelands sak ser det ut som om han er langt mer opptatt av å vise at han har rett enn å gjøre det riktige.

Et kort sammendrag av bakgrunnen først for de som ikke kjenner den:

Blant flere norske forretningsfolk i brasilianske Natal ble han arrestert for noen år siden. Det som utløste arrestasjonen var en rapport fra norske Økokrim som indikerte at Arvid Birkeland ikke hadde norske midler. Dermed var konklusjonen at de pengene han overførte fra Norge til Brasil for hvitvaskede midler fra kriminell virksomhet. Rapporten ble av Økokrim oversatt til portugisisk. Men rapporten var ufullstendig. Etter press fra Arvid Birkeland ble en ny og fullstendig rapport utarbeidet. Den frikjente Arvid Birkeland fra hvistvaskingsbeskyldningene og ble oversendt brasilianske myndigheter, uten oversettelse.

«Det er brasilianske myndigheter som har plikt til å oversette dokumenter som skal benyttes i straffesaker i Brasil. Hvis Birkeland mener viktige dokumenter ikke er oversatt, må han rette sin henvendelse til domeren i Natal,» sier Geir Kavlie til Adresseavisen på julaften. Det har Kavlie naturligvis formelt rett i, men han gjør ikke det riktige ved å unndra seg ansvar i denne saken som tross alt ble startet av et dokument som han hadde oversendt til Brasil.

På spørsmål fra Adressa om hvorfor den første og feilaktige rapporten ble oversatt og ikke den andre og korrekte rapporten svarer Kavlie: «Det var for å fortgang i den koordinerte aksjonen mellom norsk politi. Nå er det dommeren som har saken, og da er politiet ute av bildet.» Det var altså viktig å få tatt Arvid Birkeland at man oversatte en feilaktig rapport som man ikke hadde ansvar for å oversette. Men når den korrekte informasjonen foreligger bruker man formalia som begrunnelse for å slippe å gjøre det riktige.

Forøvrig er det interessant å registrere at Økokrim under overlevering av den feilaktige rapporten tauet med seg norske media over til Brasil for å få mest mulig oppmerksomhet om sin innsats. Annerledes er situasjonen når media beguner å stille vanskelige spørsmål om politiets behandling av saken. Da er det ikke like lett å få Kavlie til å svare.

Aller mest sjokkerende er kanskje svaret på spørsmålet fra Adresseavisen om Økokrim i det hele tatt hadde tenkt å sende en fulstendig økonomisk rapport etter den «foreløbige» rapporten i 2007:

«Nei, vi sendte bare det vi ble bedt om av brasiliansk politi.»

Geir Kavlie har alstå formelt sitt på det tørre. Han har bare sendt den informasjonen som brasilianerne har bedt om. At en slik informasjon kunne være ufullstendig pg dermed failaktig ramme Arvid Birkeland vil han ikke ta noe ansvar for. Så igjen: Kavlie har kanskje rett, men han har ikke gjort det riktige.

Spørsmålet må stilles: Er det slik en offentlig tjenestemann, en som er ansatt for å tjene alle norske innbyggere, skal opptre?

Men til tross for Geir Kavlies manglende vilje til å gjøre det riktige kunne saken ha fått en løsning hvis tidligere justisminister Knut Storberget hadde vært villig til å ta tak i saken. Det var han ikke, og etterhvert har det sett ut som om denne saken har blitt en prestisjesak for regjeringen. Alle politikerne som har engasjert seg i saken, slik som Odd Einar Dørum, Erna Solberg, Linda Cathrine Hofstad Helleland, Kristian Dahlberg Hauge og flere har tilhørt opposisjonspartiene.

Inntil nå.

Varaordfører Knut Fagerbakke (SV) skal ha all ære og all takk for sitt engasjement. Hans brev til justisminister Faremo kan kanskje utløse et engasjement fra regjeringen som kan bidra tiol at Arvid Birkeland kan feire neste jul i visshet bom at marerittet er over. Faremo har som ny justisminister ingen prestisje i saken. Faremo kan gjøre det riktige.

25/12/2011 - Posted by | Arvid Birkeland saken, Lokal politikk, Nasjonal politikk, Utenrikspolitikk | , , , ,

9 kommentarer »

 1. Også må en jo kunne spørre seg hvorfor Statsadvokat Kavlie prøver å neglisjere det faktum at tidligere justisminister Storberget og riksadvokat Busch faktisk har gitt meg garantier for likebehandling, lik språkdrakt i offisielt svar til Odd Einar Dørum?
  Det er derfor tidligere justisminister Dørum i mail til meg påpeker følgende; Det er -ett – ett- forhold som bør være avgjørende også for UD- Det er at dokumenter i saken presenteres likt overfor brasilianske rettsmyndigheter dvs – samme «innpakning» – samme «forsendelse» – samme språkform og samme relevante mottaker i Brasil. Det er dette du er lovet av Storberget og fra Busch. jfr. svaret til meg. Dette må du holde fast i og «mase om» til det er oppfylt. Odd Einar Dørum
  Storberget har også garantert for at innholdet i det som formidles skal være «riktig»! Men innholdet er galt og mangelfullt! Det er derfor vi har bedt økokrim om å besvare rettsanmodningen fra Brasil på ny og i samsvar med de opplysninger samarbeidspartneren faktisk etterspør, og samtidig rette opp i det gale inntrykk de har skapt overfor sine samarbeidspartnere! Til Nrk varsler Kavlie uoppfordret at våre midler er legale, men på tross av henstilling fra min brasilianske advokat som skriver at saken vil bli arkivert om statsadvokaten skriver under på sine uttalelser, så nekter Kavlie!
  Han innrømmer nå imidlertid at økokrim aldri hadde til hensikt å sende noe etter den «foreløpige rapporten». Mao han kan ikke ha forstått hva ordet «foreløpig» faktisk betyr. Med det viser han også at økokrim aldri hadde til hensikt å informere sine samarbeidspartnere riktig. Jeg har ikke økonomisk kapasitet hevdes det i skasdokumentene i 2006. Hvem sørget for at et slikt inntrykk ble gitt? Økokrim og samarbeidspartneren benyttet dette til å få tilgang til telefonavlytting (som ikke avdekket noe galt) og utveksling av hemmelige dokumenter. Økokrim har oversatt alle disse dokumenter, men undeslår faktumet at for å utføre dette så krevde dommeren i Brasil at det ble gitt tilsvarende domsslutning i Norge! Slik forefinnes ikke i saksdokumentene i Brasil!
  Og til slutt, er det så sikkert at norske myndigheter kan utlevere uriktig og mangelfull informasjon om ustraffede norske borgere som verken er under etterforskning eller mistanke slik økokrim varsler at jeg ikke er?
  Det er altså fortsatt mange ubesvarte spørsmål i saken! Akkurat nå gleder jeg meg over Fagerbakkes julepresang til familien! Det er håp om at Justisminister Faremo tar problemet på alvor og bidrar slik at rettsikkerheten ivaretaes!

  Til neste år er det kanskje også noen? som tar på seg jobben med å analysere hva rettsanmodningen fra Brasil faktisk etterspør og om den er besvart riktig!
  Per Sandberg er som justiskomiteens formann nektet innsyn i korrespondansen mellom de to samarbeidspartnerne fra tiden før fengsling og beslagleggelse!
  Økokrim har i lagretten nektet meg advokat hjelp!

  Vil 2012 bringe rettferd?

  Mbh fra
  Arvid

  Kommentar av arvid birkeland | 25/12/2011

 2. Når slike som deg er medlem i en «organisert kriminell bande» kan man gjøre som man vil med deg Arvid. Når man så finner ut at du muligens ikke er så kriminell, så endrer bildet seg men du ofres likevel. Du ofres og andre rundt deg får svi.
  Politiet i Norge, UD, media og en rekke andre institusjoner hjemme og ute har samarbeidet om aksjonen mot deg/dere og resultatet av dette er mindre viktig, man oppnår propagandaen hvor personer gjøres «spedalske», alle som kjenner saken vet dette. Journalister deltar i slike saker og trygger hjemmebanen, skulle disse snu ville de bli avskåret for slikt fremtidig sammarbeid med norske myndigheter når slike kriminelle som deg skal «slaktes ned.
  Du kan også være trygg på at man viste at man hadde en dårlig sak mot deg, derfor trekker man seg ut fra norsk side slik at saken kan «vinnes» i et land hvor man ikke har domstoler som benytter praksisen; «anerkjente menneskerettighetsprinsipper». Mao man vinner uansett, i alle fall inntil man får innsyn i norske politidokumenter. Slikt skal du kjempe årevis for om du har rett og har du ikke det hadde du fått se dem for mange år siden.
  Ola Thune (tidl KRIPOS sjef) hadde en del med min sak og når han så at man hadde forfalsket domsavsigelser med resultat på 6 års fengsel så fortalte han meg at det var ikke helt uvanelig at man gjorde som Ingrid Espelid:

  «så jukser man litt»

  Husk at man jakter organiserte kriminelle bander (oftest) Da bryr ingen seg i ettertid. Om noen må ofres så var det leit men vær trygg på at det skjer igjen og igjen.

  Kommentar av Ove Johansen | 25/12/2011

 3. Sitat: «Geir Kavlie har alstå formelt sitt på det tørre.» Tja. Resultatet var langt fra grei rettspleie. Ville virkelig brasiliansk handlet slik hvis de fikk riktig info til å begynne med? Her fikk ikke offeret en gang unnskyldning. Hvem skulle da ta belastningen for urettsmessig hard behandling av rettsvesenet? Kanskje erstatningssak er nødvendig?

  Kommentar av bloggeren | 26/12/2011

 4. Det er vondt å se at mistanker bekreftes av andre:-( Likevel jeg vil aldri slutte å tro på rettferd:-)

  Kommentar av Arvid Birkeland | 26/12/2011

 5. Ove Johansen: «Når slike som deg er medlem i en “organisert kriminell bande” kan man gjøre som man vil med deg Arvid.»

  Sikker på at du ikke gikk for langt nå? Kjetils framstilling virker mye mer overbevisende.

  Kommentar av bloggeren | 26/12/2011

 6. Mener du virkelig at jeg skal være medlem av såkalt kriminell bande? I fall går du i mot økokrim som også innestår for at det ikke finnes slike koblinger? Forøvrig er mitt innlegg bygget på dokumentasjon, og slik sett bør spørsmålene være relevante. Er det noe du ikke tok opp i ditt innlegg etter mitt som jeg bør være klar over? For jeg forstår ikke helt hvor og hvorfor du setter de to fremstillingene opp mot hverandre. De er slik jeg ser det bygget over samme lest, men hvor jeg stiller noen forlengende spørsmål.
  Mbh fra Arvid

  Kommentar av Arvid Birkeland | 26/12/2011

 7. For ordens skyld:

  Jeg er på ingen måte sikker på at Geir Kavlie og Økokrim har opptrådt i henhold til lover og regler heller. Poenget mitt var å vise at Geir Kavlie forsvarer sine handlinger med henvisning til formalia og selv hevder at han har sitt på det tørre. Men selv om han skulle ha rett i dette må vi kunne kreve at en offentlig tjenestemann gjør det som er moralsk riktig. Og moral har han åpenbart ikke skjenket en tanke.

  Kommentar av Kjetil Utne | 26/12/2011

 8. Utmerket forklart Kjetil. Det håpes nå på at Faremo viser seg frem og støtter opp om de lovnader Storberget og Busch i sin tid ga Dørum og UT, og som Varaordfører i Trondheim Knut Fagerbakke nå etterspør! Storberget er også klar på at informasjon som gies fremmed statsmakt skal være riktig. I fall Faremo nå ønsker å rydde opp er det i følge min brasilianske advokat fortsatt store muligheter for at saken kanseleres her i Brasil!

  Kommentar av Arvid Birkeland | 04/01/2012

 9. Geir Kavlie er et SVIN håper han blir straffet en dag

  Kommentar av Joan | 05/04/2017


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: