Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Hvorfor skal politiet ha fri når vi trenger dem mest?


Fagforeningstoppene i politiet har åpenbart gjort en god jobb for sine medlemmer. Ingen politibetjent ville akseptert noe annet enn heltidsstilling. Og de har også skaffet seg en arbeidstidsordning som innebærer at de fleste jobber på dagtid og sjelden på kveld, natt og i helg. Det er de ansattes interesser som vektlegges. Publikum får seile sin egen sjø.

Dette er naturligvis satt på spissen. Men når politiet i Trondheim tildels begrunner sin støtte til skjenkestopp klokken 0200 på natta med at de heller ønsker å bruke ressursene sine annet sted setter de saken på hodet.

Vi må ta utgangspunkt i at nesten alle som tar en tur på byen en lørdagskveld oppfører seg bra, de har aldri bedrevet vold og de ønsker å kose seg med gamle og nye venner. Så har vi et lite antall voldsutøvere, de fleste sannsynligvis gjengangere, som ikke oppfører seg bra. Det blir helt feil når skjenkepolitikken skal styres av dette lille mindretallet. Vi som oppfører oss bra straffes for forhold som skyldes svært få.

Det finnes utesteder i Trondheim som har opptil 16 vakter på jobb de travleste dagene. Sannsynligvis er dette mer enn den samlede politistyrken i Trondheim på samme tidspunkt. Og jeg ville ikke være overrasket om byens uteliv samlet bemannes med over hundre vakter på en lørdagskveld. De fleste utestedene er seriøse og stiller med nok personale for å skape trygge forhold for sine gjester. Det må de da også gjøre for å beholde sin skjenkebevilling.

De samme krev stilles imidlertid ikke til politiet. Gunstige arbeidstidsavtaler og politiets prioritering gjør at politiet ikke stiller med en styrke som er tilstrekkelig for å skape trygge forhold for byens innbyggere i helgene.

Adresseavisen kunne for noen år siden avsløre at selv om politiet i Trondheim hadde økt antall ansatte betraktelig var antallet som var ute i operativ tjeneste redusert. Slik kan det ikke være.

Og det er ikke bare i Trondheim det er slik. Bølgen av overfallsvoldtekter i Oslo førte til en ekstra mobilisering og en flerdobling av antall politifolk i gatene på fredag og lørdag natt. VG kunne likevel avsløre at denne ekstraordinære innsatsen likevel ikke var større enn at politiet var like godt bemannet på lørdag natt som man vanligvis var på mandag til torsdag. Også dette et eksempel på at arbeidstidsordningen til politiet ikke styres av når vi trenger dem, men av når de ønsker å jobbe.

Et annet eksempel på den manglende viljen til å tilpasse seg publikums behov finner vi når det gjelder passutstedelse. I perioder er det svært lang ventetid på å få nytt pass. Da uttaler politimesteren til Adresseavisen at folk må tilpasse seg og komme på et annet tidspunkt av året når det passer politiet bedre.

Som drosjesjåfør kjører jeg drosje hver andre helg om natta. Og det er det ingen grunn til å klage på. Det er nemlig da behovet for mine tjenester som drosjesjåfør er størst. Og da er det også flest drosjesjåfører på vakt. Løyvemyndigheten og drosjeselskapene stiller da også krav om at de fleste drosjene skal være i trafikk på slike tidspunkt. Slik ville det ikke vært om vi skulle fulgt politiets eksempel.

På 80-tallet fikk vi åpningstidsreformen i varehandelen. Høyres statsråd Astrid Giertsen endret en stengelov som innebar at dagligvarebutikkene stengte kl 17 til en åpningslov som ga oss åpner butikker når kundene ønsket det.

Nå er tiden inne til at også politiet gjennomgår en slik reform. I fremtiden kan vi ikke leve med at politiet skal jobbe når det passer dem og ikke oss.

Reklamer

21/12/2011 - Posted by | Lokal politikk, Nasjonal politikk, skjenkepolitikk | , , , , ,

22 kommentarer »

 1. Bra blogg, Kjetil!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett! Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

  Kommentar av Magne D. Antonsen | 22/12/2011

 2. Interessant artikkel, men føler at du bommer på hovedargumentet dersom det er slik at du mener at politiet selv har valgt bort nattevakter i helgene.

  Det er heller slik at det er atskillig dyrere å ha en politibetjent på jobb om natten istedenfor dagen, og i helgene blir denne forskjellen enda større pga. lør-/søndagstillegg. Det er altså budsjettmessige forhold som kan medføre de tilstander du skisserer, og ikke politimannens ønske om å tilbringe lørdagskvelden hjemme.

  Hovedprinsippet ditt synes jeg imidlertid er glittrende, politiet bør være der ting skjer når det skjer!!

  Kommentar av Steinar | 22/12/2011

 3. Fantastisk innlegg, og god kommentar av Steinar. Endelig oppegående medborgere. God Jul!

  Kommentar av Magnus E Enger | 22/12/2011

 4. det er ikke i alle yrker man har helge, kveld og natt tillegg-. Jeg jobber som teknikker og våre arbeidstider er helt merkelige, og vi jobber når det trengs. Vi har en avtalt timelønn (som er ganske bra), som gjør at vi tjener det samme uansett tid. Det kunne jo kanskje vært en ide for politiet også, da arbeidstidene deres faktisk ligner. Man vil tape litt på det og vinne litt på det, så det går opp i opp.

  Helt merkelig om politiet skal jobbe når «det passer dem», bare fordi det er billigere og mer beleilig. da var kanskje ikke politi riktig yrke.

  Kommentar av Ingvild | 22/12/2011

 5. Veldig bra bloggpost.
  Brenner man for å bli politi så kan man ikke forvente enn 8-16 jobb, og det er garantert mange av dem som er villig til å jobbe ekstra i helgene, men de får ikke lov fordi det koster penger. I mellomtiden så brukes det drøssevis med penger lenger opp på å diskutere andre tiltak enn det som faktisk er bevist å fungere, nemlig ekstra bemanning. For meg så virker det som politiet har blitt en etat som skal gå overskudd, noe som er så helt vanvittig at det ikke finnes ord.

  Landet sparer seg til fant som det så fint heter. Vi betaler skatt i dag, hvorfor skal da ikke pengene våres brukes i dag, men spares til fremtidige generasjoner? Kan jeg velge å vente med å betale skatt til jeg får valuta for pengene?

  Kommentar av AAA | 22/12/2011

 6. Jeg er veldig enig i koklusjonen din – at politiet innsats må rettes mot – og tilpasses, publikums behov. Men jeg er uenig i poengene du gjør underveis.

  For det første: Du berører flere deler av politiets gjøremål i innlegget. Ventetid på pass er for eksempel et sivilt gjøremål, og gjøres på dagtid. Ventetid på pass er dumt, men angår ikke den operative innsatsen.

  For det andre: Operativt politipersonell går generelt på turnuslister som tilsier en god del kveld/nattevakter- og helgevakter. Nok til at det kan bli problematisk å få hverdagen med familieliv til å gå rundt. Og nok til at turnusen kan sies å være «tung», med lange vakter og ugunstig arbeidstid (slik den oppleves for den enkelte).

  For det tredje: «publikum» er så mangt. Politiet har veldig mange oppdrag på dagtid, da samfunnet for øvrig er mest aktivt – naturlig nok. Rettsoppmøter, fremstillinger og diverse bistandsoppdrag til andre etater er eksempler på dette. Slik vil det samlet sett vil være et forutsigbart behov for mer politi på dagtid enn på kveld og natt.

  Men jeg er som sagt enig med deg i at det er behov for flere på kveld og nattestid. Men da må løsningen være å ansette flere politifolk – ikke gjøre turnuslistene tyngre enn de allerede er. Det er prisverdig at du er på jobb hver natt annenhver helg, men for de fleste kan ikke det være en normalsituasjon. Det finnes mange grunner til det, men et eksempel er dersom man har en samlivspartner som også jobber turnus i helgene, kan man risikere at man jobber slik at man aldri har noen helger sammen. Slik synes jeg ikke det offentlige kan planlegge driften sin.

  Til artikkelforfatter: Jeg er sikker på at politiet i førstelinje (de som er og patruljerer) ØNSKER å hjelpe de som trenger hjelp, når de trenger hjelp!!! God jul og godt nytt år 🙂

  Kommentar av alex | 22/12/2011

 7. Takk for mange fine kommentarer.

  Steinar har et godt poeng. Jeg vil ikke påberope meg å være ekspert på politiets organisering, men jeg registrerer at politiet ikke er tilstede når vi trenger dem. Så er det sikkert mange grunner til det. Noen av dem har jeg påpekt. Andre blir listet opp av dere.

  Så har naturligvis også Alex rett i at passutstedelse er et sivil gjøremål som skjer på dagtid. Fellestrekket er imidlertid at det er publikum som må tilpasse seg politiet istedet for motsatt som det burde være.

  Uavhengig av årsak så må det gå an å være enig i at utgangspunktet må være at politiet må organisere seg slik at publikum får hjelp når publikum trenger det. Så får fagforeninger, politiledelse, justisdepartementet og andre finne de praktiske løsningene for å nå dit..

  Kommentar av Kjetil Utne | 22/12/2011

 8. Du trodde de var her for å beskytte oss? Er det derfor folk blir bøtelagt og fengslet for offerløse «lovbrudd?» Er det derfor folk dør, som i «mister sitt liv,» av behandlingen deres? Jeg kunne fortsatt flere meter….
  Jeg klarer ikke å le av sauene lenger, vi følger bjellen rett til helvete. Men lam kan bli løver. Der er håp.

  Kommentar av DAL | 22/12/2011

 9. Velger å se bort fra DAL sitt innlegg da det virker rimelig useriøst og i beste fall lite gjennomtenkt.

  Så til mitt poeng:

  Ett problem med hele politiets organisering er at hovedfokuset er i alt for stor grad lagt på behandling av symptomer fremfor årsaker. Norsk politi, og kanskje politi verden over for alt jeg vet, er i all hovedsak særdeles reaktivt, fremfor pro-aktivt.

  Man ligger hele tiden på etterskudd. Man rykker ut til åsteder der det har blitt forøvet grove tyverier og etterforsker disse og man rykker ut til utesteder der folk har blitt slått ned. Istedet for å gå på årsakene, velger man svært ofte å jobbe med konsekvensene.

  Det kreves en omorganisering og et vesentlig skifte av fokus for hele etaten for bekjempe problemer som idag til tider fremstår som nesten uoverkommelige.

  Politiet er styrt av måltall, ofte ned til minste detalj. Som et eksempel måles de som jobber i operativ tjeneste, dvs de du ser ute på gata i uniform, på to ting, henholdsvis «antall kontrollerte trafikanter» og » publikums trygghetsfølelse». Antall kontrollerte trafikanter er rimelig selvforklarende. Publikums trygghetsfølelse er summen av de saker som blir opprettet av politiet på bakgrunn av ordensforstyrrelser og lignende, feks urinering offentlig sted, ikke etterkomme politiets pålegg etc.

  Det sier seg selv at man ikke får spesielt gode måltall (eller gjør en «god jobb») hvis man forebygger forbrytelser ved aktiv patruljering, oppsøkende virksomhet og proaktiv resursstyring. Forstå den som kan – men måltallene synes å være viktigere en det man vet nytter.

  Dette betyr ikke at man bevisst lar være å være der ting skjer, men det er en kultur blant ledere i politiet å nedprioritere beredskap og patruljering når knappe resurser skal fordeles. Ettervern og etterforskning er målbart – forebygging vil man svært sjelden kunne måle, utover at hendelsen ikke fant sted!

  En annen viktig faktor er at etterforskerne i stor grad måles i saksbehandlingstid og oppklaringsprosent. Det er ingen hemmelighet at resursstyringen er kraftig påvirket av hvilke saker som kan løses (altså oppklares, ref %) og hva som som haster. Det absurde her er at saker som har ligget lenge og pådratt seg saksbehandlingstid må «pushes» fremover for en henleggelse for å få avsluttet saksbehandlingstiden. Av og til – selv om gjerningsmannen er kjent.

  Selv om mye ikke er bra i politietaten er det heldigvis mange som brenner for det de arbeider med – på tvers av hvor de jobber og hvilke primær oppgaver de har. De ansatte har stort sett et genuint ønske om å bidra og det var også motivasjonen for det store flertallet da de søkte seg til politiet. Dessverre ser man at man blir en del av et stort og tungdrevet byråkrati og blir i stor «grad fanget av spillet». Man kommer i krysspress mellom personlige ønsker og holdninger om hva som er godt politiarbeid og de oppgaver man blir pålagt, politiske føringer, trange budsjetter og publikums forventninger. Dette er vel kanskje ikke ukjent i de fleste etater.

  Det er vanskelig å legge kursen på en slik stor og tung skute…..

  Men det kan gjøres og blir også gjort. Et eksempel på at forbyggende politiarbeid kommer mer i fokus er STAD prosjektet. Jeg henviser de som er interessert til å lese mer om dette her: http://www.actis.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=937

  Så kunne man «velge» så hadde ikke store deler av politistyrkene i Norge sittet på kontor og drevet ettervern fremfor å vært ute å fanget kjeltringer….

  Kommentar av Espen O. | 22/12/2011

 10. Hvis vi gjør som i resten av verden å lar utestene selv bestemme åpningstiden så slipper vi:
  -oppsamlingen av folk ved stengetid
  -taxikøer,
  -slosskamper i køene…for da blir det ikke kø.

  Kommentar av Simen | 22/12/2011

 11. den norske stat er super konge!

  Kommentar av nordmann | 22/12/2011

 12. Sier meg enig i mye av prinsippene til O.P jeg også, men som andre har fremhevet – det handler ikke så mye om at politiet ikke vil jobbe som det gjør at det koster mye penger å ha en politistyrke aktiv på natten.
  Jeg vil dog påpeke en par punkter i forhold til Espen O.’s innlegg om forebyggende politiarbeid. Nå skal det først sies at STAD primært omhandler holdningsskapning blant utesteds- og restaurantbransjens ansatte fremfor at politiet tar en mer aktiv rolle i utelivet. Det er heller ikke politiet som har kontroll på overskjenking og mindreåriges tilgang til alkohol på utesteder, der er det skjenkekontrollen som står til ansvar, og de er innleide vaktselskap. Politiets rolle ligger i gata, når utestedet har ‘levert’ dem videre til kebab- og taxi-køen.

  Preventivt og proaktivt politiarbeid skal det også sies er to forskjellige ting. Preventivt politiarbeid er jeg for – i formen av tilstedeværelse og aktivt arbeid med holdningsskapning blant ungdom, spesielt med hensyn til rus. Proaktivt politiarbeid er utførelse av politimakter med subjektiv mistanke liggende til grunn. Dette er oftest ting slik som «stop and search» i USA og England, og er heller lite populært. Her tar man langt flere inngrep i privatlivet enn man faktisk finner samfunnsskadelig kriminalitet.

  Robert Peel satte frem noen viktige prinsipper for etisk politiarbeid, blant annet disse to poengene:
  * Politiets effektivitet kan ikke måles i antall arrestasjoner, men må måles i fraværet av kriminalitet.
  * Fremfor alt, politiet må vite at pålitelighet og tilgjengelighet er det viktigste i deres arbeid.

  Jeg tror nok først og fremst at politistyrkene i landet trenger flere ressurser, både i form av budsjett for å bemanne skikkelig også i helgene og på natta, og i form av mer aktivitet i preventivt arbeid på skoler, institusjoner og lignende, akkurat for å jobbe videre med holdningsskapende arbeid.

  Kommentar av Kenneth A. | 22/12/2011

 13. Ser tankegangen din, og hvordan dette kan virke frustrerende. Det er ganske uforståelig at det er færre politi på vakt en sen helgekveld/natt enn ukedagene.

  Det er imidlertid viktig å presisere at politiarbeid er så mye mer enn å lempe fyll fra 2200-0400. Arbeid som feks. Trafikk (uhell/kontroll) Etterforskning (avhør, teknisk mm.) etteretning /informasjonsbehandling, forvaltningsoppgaver som fremkynning av besøksforbud, framstilling til psykiatrien, rettsvakt/fangetransport og sikkert en hel del andre ting, er gunstigst å utføre på dagtid.

  Hva gjelder andre organisasjoner/rettsinstanser og privatpersoner som politiet er i kontakt med gjennom arbeidet sitt, er flesteparten aktive på dagtid også. Dessuten er det et spørsmål om ressurser og bevilgning.

  Det er klart at det er uheldig at det er få politifolk på jobb nattetid, og det bør endres, men en kan ikke (som noen foreslår) «Få politifolkene ut av kontorene sine, og ut på gata», fordi det er kun en brøkdel av politiarbeidet som finner sted på gata.

  God jul folks 🙂

  Kommentar av Fernix | 23/12/2011

 14. Jeg vet ikke om det er blitt berørt i ovennevnte poster, men; det er en grunn til at det er mye flere politifolk på hverdagene 08-16. Dette er fordi det er da som i alle andre etater at politiet har åpningstid mtp sivile gjøremål, samt arbeidstiden til de som driver etterforskning (avhør mm). Det er IKKE mer patruljerende politi/ordenspoliti i disse tidene, enn på kvelds-/nattestid i helgene. I små byer f eks kan det være vanlig å ha 1-2 (2-4 politibetjenter) patruljer på dagtid på hverdagene, mens de da som regel har det dobbelte i helgene når det er litt større trykk. Det samme gjelder nok de større byene. UP styrer som kjent sitt eget løp og kan med det ikke inkluderes her.

  Man kan jo argumentere med at man skal flytte etterforskere over til ordenstjeneste til tidspunkter hvor det er større trykk på ordensdelen, men dette vil så klart øke behandlingstid i etterforskningen av de sakene som opprettes. Samtidig må man passe på arbeidstidsbestemmelser. Mange som sitter på kontorene vil mer enn gjerne ut å jobbe i helgene, men det blir da et kostnadsspørsmål.

  Man kan jo tenke seg at det å flytte etterforskere over til ordensdelen vil redusere antall saker som blir opprettet da det har en prevantiv effekt, og at etterforskningsbehovet i ettertid dermed blir mindre. Personlig har jeg mine tvil til om dette stemmer, da det dobbelte antall patruljer uansett ikke kan dekke over så mye større områder enn de opprinnelige. Det meste av politiets oppdrag kommer inn via privatpersoner som ringer og vil ha assistanse. Ting skjer jo ikke når politet er tilstede, da skjer det andre steder. Om kriminalitet går betraktelig ned for det om antallet politifolk er på jobb og patruljerer vet jeg ærlig talt ikke, men tviler på at det er en betydelig forskjell. (Dette har de sikkert erfaringer med ved tidligere forsøk, uten at jeg vet…)

  Det blir som alle skjønner en avveing. Slik er det bare, og alle etater som opererer med et visst budsjett må måtte ta slike valg.

  Kommentar av Rølpe | 23/12/2011

 15. det norske politiet har tatt av seg hatten for lenge siden.
  for øyeblikket lar de vanekriminelle være i fred, mens de etter sine sjefer sine ordre, på ulike vis, går direkte inn og straffer alle som har noe som helst å gjøre med at norges mest paranoide scitzo begynte å gi ut litt straff for styresettet.

  Kommentar av bjørn | 23/12/2011

 16. Ditt innlegg Kjetil, er interesant, men det gir kansje ikke et reelt bilde av situasjoen eller skisserer reelle løsninger.
  Politiet er i likhet med de fleste virksomheter styrt etter rammetildelte budsjetter og har nok ikke lengre kapasitet til å være direkte regelstyrt.
  Politiet har ikke tilstrekkelig med ressurser til å dekke det behov vi som befolkningen gjerne ser for oss. Tidligere vet jeg at svært mange politiansatte ble satt på overtid for å dekke operative behov og kompensere for manglende mannskapsressurs, men slik er det ikke lengre. Overtid kan heller ikke nyttes av en virksomhet til å dekke ordinære arbeidsoppgaver, på samme måte som lovverket setter vilkår for arbeidslivet ellers. Politiet ser i dag ut til å ha ressurser til å respondere på deler av den kriminaliteten som begås, og i mindre grad ressurser til å arbeide forebyggende direkte overfor enkeltmennesker, grupper eller utføre generelt holdningsskapende arbeid. Økt mannskapsressurs om natten på helg, kan vanskelig gjennomføres uten at regjering og storting øker tildelingen til politiet, eller det gjennomføres omprioriteringer som vil medføre redusert drift på andre områder.
  Denne situasjonen er nok ikke villet av politiet selv som institusjon eller av de ansatte i etaten får jeg håpe, men et resultat av beslutninger truffet av flere storting og regjeringer de siste tjue årene.
  Mange ansatte i politiet sies å slite daglig med å kunne yte den bistand de mener befolkningen har krav på og fortjener, og føler sikkert dette som en ekstra belastning i hverdagen. Politiets fagforening drifter som kjent ikke politiet som institusjon, men de er kanskje mer synlige i det offentlige rom på grunn av at politiets politiske ledelse, politidirektøren og politimestrene er mer fraværende i den offentlige debatten. Slik sett kan det nok for mange av oss oppleves som om de har skaffet seg en posisjon som påvirker ressursbruken innen politietaten. Jeg for min del tror ikke det er slik at politiets politiske og administrative ledelse lar seg overstyre av en fagforening og gir denne rom som premissleverandør. Den lønnsmessige kompensasjonen til politiansatte for ubekvem arbeidstid er nok heller ikke større enn for andre sammenlignbare grupper. Politirollen blir med en slik utvikling mer uklar og den respons som publikum skulle forvente i henhold til lovverk og tradisjon kan oppleves mer uforutsigbar. Samfunnet kan som følge av at politiet ikke har tilstrekkelig med ressurser til å forhindre og /eller respondere på ordensproblemene nattestid på helg, måtte treffe kompenserende tiltak for å redusere kriminaliteten isteden.
  Vold og ulykker fører også til belastning på andre institusjoner, og påfører vårt fellesskap store utgifter,noe som også tas med i betraktningen av beslutningene om å reduserte sjenke- og åpningstidene.
  Klag gjerne over politiets ressursforvaltning, manglende kapasitet eller prioriteringer, men jeg vil ikke adresser klagemålene til de ansatte i etaten. Klagemålene bør heller rettes til de som har truffet og skal treffe beslutninger og bevilgninger som ligger til grunn for det politi vi har i dag og det vi skal ha i fremtiden. Politiet må nok forholde seg til de rammer de får og de har nok sikkert svært begrenset mulighet til å prioritere annerledes enn de gjør, uten at dette på en eller annen måte får konsekvenser for noen av oss når vi en skjelden gang skulle ha behov for politiets bistand.
  Vi som medlemmer av vårt demokratisk samfunn har også et medansvar i å bidra til trygghet for oss selv og våre medmennesker, og må kansje tolerere at våre folkevalgte treffer beslutninger som ikke alltid er som ønsket? Politiet vil uansett ressurstilgang ikke kunne være allestedsværemde og forhindre at noen av oss i å begå kriminelle handlinger.

  Kommentar av Væren | 23/12/2011

 17. Ja for det vi virkelig trenger politi til er å passe på fulle folk. Etterforskning og slikt er ikke så nøye.

  Kommentar av Gaute | 23/12/2011

 18. Her synes jeg det bommes grovt på hvem det skytes mot. Er ikke uenig i at det er for få politifolk ute i gatene for tiden, men dette er lederes prioritering på bakgrunn av for få folk og har ingenting med den enkelte tjenestemann eller kvinne å gjøre. Hvordan fagforeningen får plass her skjønner jeg heller ikke. Turnusene (som inneholder både dag-, kveld- og nattjobbing) er ganske heftige og man skal vokte seg for å pushe folk for mye. Vi har tross alt en arbeidsmiljølov. Liker du ikke den, er stortingspolitikere rette sted å henvende seg.

  En måte å få mer politifolk ut i gatene på, er å ansette flere. Da må man henvende seg til politikerne og få dem til å bevilge mer penger til etaten (det går faktisk endel utdannede uten jobb). En annen måte er å benytte dem som jobber inne til å jobbe ute i tillegg. Her er det muligheter, men det koster. Når det er sagt, er det veldig viktig å ha folk som jobber inne med å etterforske sakene (som de ute drar opp), ellers blir de bare henlagt grunnet manglende kapasitet. Politiet får jo kritikk på dette også…

  Når det gjelder sjenkestoppen skjønner jeg at du ikke har vært innom legevakten i helgene eller sett oversikten over voldssaker. Fylla har faktisk skylda, lik det eller ikke. Vaktene på utesteder som det refereres til har heller ikke ansvar for det som skjer utenfor stedene de jobber.

  De fleste politifolk selv synes det er trist at publikum ikke får mer hjelp enn de gjør, og hvis du følger med i media bør du ha fått med deg PF`s evinnelige masing om mer ressurser og politifolk. Ved å legge ansvaret for lav bemanning på politifolkene selv (som er et lederansvar og ikke minst politisk) utvises det dårlig skjønn.

  Terningkast 1.

  Kommentar av Kenneth Henriksen | 23/12/2011

 19. Alle etater som har behov for døgn bemanning ( politi,brann,hjemmesykepleiere,hjemmejelp,osv) må komme seg over på «nordsjøturnus».
  Da er det en konstant bemanning uavhengig av hva slags dag eller tid på døgnet.

  Kommentar av Rune | 23/12/2011

 20. De kriminelle jobber da væffall mest i helgene og på natta. Hvis noen hadde fortalt dem att politiet helst jobber ni til fire så hadde flesteparten av dem sikkert vært villige til å endre sine rutiner.

  Kommentar av Trond | 23/12/2011

 21. «Vi som oppfører oss bra straffes for forhold som skyldes svært få.»
  Velkommen til Norge… GOD JUL!

  Kommentar av vipeda | 23/12/2011

 22. Utne tar opp et viktig men brennbart tema i den søte juletid. Diskusjonen det utløser er, ikke uventet, fulll av knallgode og saklige innlegg, og (selvsagt) krydret med de uunngåelige, men ubehøvelige blødmene.
  Summa summarum:
  Verdifull og interessant lesning. Å konkludere med at jeg etter lesinga er LIKE KLOK, blir feil. Men kanskje (i beste mening) LITT MINDRE DUM?

  Kommentar av Jan H Parow | 24/12/2011


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: