Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Solidaritet – nei det er EU det…


På spørsmål fra en norsk journalist om Norge og det norske «oljefondet» kan spille en rolle i forbindelse med redningspakken for europeisk økonomi som EU-landene er i ferd å iverksette svarte den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt noe slikt som at det ikke foreligger noe forslag om noe slikt, men at alle gode krefter er velkommen. Dette har åpenbart skapt stor oppstandelse i en del kretser. For hvorfor skal Norge vise solidaritet og bidra til å hindre en internasjonal finanskrise? Norge har vel ikke noe ansvar for at landene i Sør-Europa sliter med gamle synder? Vi har mer enn nok oppgaver å ta oss av her i landet og problemene i andre land får EU ta seg av!

På Facebook er det noen som har etablert «Generalsteik mot tyveri av hele oljefondet fra og med i morgen». Her kan vi blant annet lese følgende: «Landssvikerne på Stortinget er i ferd med å gi hele vårt oljefond til EU’s konkursbo. Vi kan ikke vente til valget men må handle nå.

Generalstreiken vil å ta samtlige sparepenger ut av banken, slutte å betale regninger, slutte å gå på jobb, innløse samtlige aksjer og aksjefond og kjøpe 24 karat gullbarrer for alle penger, da vil staten måtte bøye seg eller falle.

VIKTIG! Husk å invitere ALLE dine venner bosatt i Norge NÅ MED EN GANG!

PENGENE KAN VÆRE BORTE I MORGEN SENEST INNE UTGANGEN AV UKA!»

Også Krf er skeptiske til å involvere Norge i en Europeisk redningsoperasjon.

Det kan godt være at det ikke er hensiktsmessig at oljefondet skal investere i EU’s krisefond, selv om kjøp av disse obligasjonene vil være statsgaranterte med såkalt Triple A sikkerhet. Men denne vurderingen kan oljefondet gjøre i dag ut fra om en slik investering gir god nok avkastning og sikkerhet. Og det bør være de eneste kriterier oljefondet legger til grunn.

Det som forundrer meg er hvilken mangel på solidaritet med folk som har det mye vanskeligere enn oss som disse holdningene gir uttrykk for. I Norge liker vi å tro at vi er så mye bedre og snillere enn andre, men når noen lufter tanken om at Norge kan bidra til å få internasjonal økonomi på rett spor kommer reaksjonene. Vi har nok med oss selv. Løs deres egne problemer.

Det var en gang vi selv var takknemlige mottagere av økonomisk bistand fra andre for å redde norsk og europeisk økonomi. På Wikipedia kan vi lese dette om Marshallplanen:

«Marshallplanen var et amerikansk hjelpeprogram rettet mot Europa som ble satt i gang i 1947 etter den annen verdenskrig av den amerikanske utenriksministeren George C. Marshall. Programmet ble satt i gang etter at Marshall hadde vært på en seks uker lang tur rundt i Europa, hvor han ble overbevist om at det krigsherjede kontinentet ikke kunne overleve uten hjelp fra USA, og ga ordre om et massivt amerikansk hjelpeprogram.»

For Norges del innebar Marshallplanen at vi fikk 3 milliard kroner (ca 50 milliard kroner etter dagens pengeverdi) i årene 1948-1952. 10 % var lån, resten rene gaver. Men USA gjorde naturligvis ikke dette bare for å være snille. De fikk Europa på rett kjøl etter andre verdenskrig og bidra til å skape et marked for amerikanske produkter.

En meningsmåling i dag viser at bare 18,6 % av den norske befolkningen er tilhengere av norsk EU-medlemsskap. Man kan mene hva man vil om EU og norsk EU-medlemsskap, men det er trist at begrunnelsen for den økende norske EU-skepsisen synes å være manglende solidaritet med andre land som sliter mens vi selv lever på en øy av rikdom.

Hvis vi nekter å bidra til en økonomisk redningsoperasjon i en eller annen form er det ikke bare usolidarisk, det er også lite smart. Norge er et lite land i en stor verden. Selv om vi greier oss godt i dag vil ikke det vare evig. Vi er avhengige av at våre naboland, resten av Europa og hele verden greier å skape en sunn økonomi hvis vi skal beholde vår levestandard og sosiale sikkerhetsnett også i fremtiden. Amerikanerne skjønte det etter andre verdenskrig. Vil vi gjøre det?

Reklamer

24/10/2011 - Posted by | Nasjonal politikk, Utenrikspolitikk | , , ,

8 kommentarer »

 1. Det blir på mang måter feil å sammenlikne dette med Marshall-hjelpen, da den hadde krav om større grad av frihandel, at deler av hjelpen var lån med ugunstige betingelser og at ikke alle overføringene kom som ren kapital, men som produksjonsmidler. Marshallhjelpen skulle i stor grad sette igang investeringer fra offentlig sektor for å sette i gang den økonomiske veksten (Keynes), og ble ikke brukt til å slette gjeld. USA gjorde ikke dette kun for å hjelpe andre, men for å sikre seg at de kunne møte voksende økonomier med sine eksportvarer. Det er klart at vår økonomiske situasjon er avhengig av de andre europeiske landene, men vi må huske at vi ikke er en del av den Europeiske Unionen og ei heller Eurosamarbeidet (takk gud for det!). Dette er heller ikke bare et spørsmål om solidaritet, men et spørsmål om norske skattebetalere, eller andre europeiske skattebetalere for den saks skyld, skal være med å betale for en gresk pensjonsalder på 50 år. Jeg skjønner godt at befolkningen i Slovakia reagerer på at de skal være med å betale gresk statsgjeld, spesielt når pensjonene i Hellas er 3 ganger så store som i Slovakia.
  Samtidig må man også tenke over hvilke signaler man sender kredittmarkedene dersom man skal stille opp og slette statsgjeld for f.eks Hellas. Hvilket incentiv har da Italia eller Spania til å betale sin gjeld? Eller skal vi bare være med på solidaritetskarusellen?

  Kommentar av olimbMorten Olimb | 24/10/2011

 2. Joda, det er forskjell på Marshallplanen og krisefondet i Europa. Men det er større likheter. USA innså at de til tross for sin størrelse var en del av en større verden og at de måtte bidra for å skape en bedre økonomisk utvikling i verden utenfor USA. Det er det jeg mener vi kan lære av Marshallplanen. Vi er en del av en større verden og vi kan ikke lukke oss inne og tro at vår egen fremtid er sikret uansett hva som måtte skje andre steder. Dessuten: Vi har også et moralsk ansvar for å gjøre verden til et bedre sted å leve. Noen er ikke like heldige som oss, og noen har ikke forvaltet sine verdier på en god nok måte. De trenger hjelp og vi bør bidra. Neste gang kan det være oss som trenger hjelp, og hvem vil hjelpe egoister?

  Så kan vi diskutere hvordan vi kan bidra. Og jeg er enig med deg at det ikke er gitt at et bidrag i form av nedskrivning av gresk gjeld er det beste. Men det som foreløpig har skjedd er at oljefondet har investert i statsgaranterte obligasjoner og slik bidratt til å skape et marked for obligasjonene. Dette har oljefondet gjort fordi de mener at investeringene er både trygge og gir god avkastning.

  Det jeg har angrepet er holdningen som mange har gitt uttrykk for om at vi ikke har noe slags ansvar for å bidra når noen utenfor våre egne grenser sliter. Jeg mener at vi er en verden og bør stille opp for å hjelpe andre hvis vi kan.

  Kommentar av Kjetil Utne | 25/10/2011

 3. Hei Hei brems litt nå,At Hellas og flere europeiske land har store og til dels uoverkommelige problemer er en kjennsgjerning,det har forøvrig mange land menEU»s plan går jo ut på å redde bankene og storkapitalens ulver ikke det greske folk har virkelig arbeiderklassen i hellas og en del andre land svømt i melk og honning? det er mange millioner utfattige i verden,de kan trenge hjelp ikke storbankene og deres milliardærinvestorer

  Kommentar av Roar Sundberg | 25/10/2011

 4. Ja en nisselue til som mener at det er lurt å låne penger til konkursrammede EU, penger de aldri vil kunne betale tilbake. Slike idiotiske forslag fører bare til en ting, forverring av finanskrisen samt tap av vår formue og vår pensjon i alderdommen.

  Trippel A? Finanseliten som gir seg selv kvalitetsstempel er rett og slett å slippe bukken til havresekken.

  Vi må dessuten huske på at at samtlige tidligere så kalle «Krisepakker» har gått rett i lommene på finanseliten og bankene som har skapt krisen i førsteomgang. Som takk for hjelpen har de svart med å si opp arbeidskraft og senke lønninger.

  Nå er jeg slett ikke imot å hjelpe EU på beina i den grad vi har anledning til det men her må vi bruke forstand og ikke handle panisk.

  Mitt forslag til løsning som vil hjelpe BÅDE Norge og EU er som følger:

  Vi bør bruke hele oljefondet til infrastruktur, altså vei, bane, skoler, sykehus i tillegg til utdanning, helse og forskning.

  Det ville vært å investere i landet og gi god avkastning fremover, vi kunne jo da bruke EU arbeidskraft og kjøpe eksempelvis tyske Transrapid magnetputebane som går på stolpe i 430 km/h.

  3000 kilometer ville kostet 1000 mrd kroner og kunne gi ett voldsomt løft til næringslivet i Nord-Norge og resten av landet også.

  Da ville vi samtidig kjøpt masser av varer og tjenester fra EU som faktisk kunne hjulpet dem på beina igjen. Å låne dem penger de uansett ikke klarer å betale tilbake er rett og slett sinnssykt, både for oss og dem.

  Og om noen lurte så er jeg den dusten som har laget FB arrangementet som det harseleres over i denne bloggen.

  Ha en fin kveld videre.

  Kommentar av Christian Schiffer | 25/10/2011

 5. Jeg lurer på om bloggeier er villig til å revurdere sitt syn eller i det minste komme med ett saklig svar.

  Kommentar av Christian Schiffer | 25/10/2011

 6. Nei, ikke noe svar å få, ikke er du villig til å endre mening når fakta kommer på bordet heller. Patetisk.

  Kommentar av Christian Schiffer | 26/10/2011

 7. Høyremann veit du…..bare opptatt av de bemidledes uvesentlige problemer,kan holde seg i vinklubben støtt heller NKP eller Rødt

  Kommentar av Roar Sundberg | 31/10/2011

 8. Roar: Jeg har ikke tatt standpunkt til hvordan et eventuelt norsk engasjement skulle innrettes. Det kan være god grunn til å kritisere enkelte banker og de må da også betale hvis EU’s redningspakke skulle bli gjennomført. Forøvrig er det ikke bare finanseliten som har «svømt i melk og honning». Med en pensjonsalder for mange rett over 50 år, med et byråkrarti som har langt flere ansatte enn man trenger osv er det mange som kortsiktig har tjent på overforbruket i Hellas. Mitt hovedpoeng er uansett at vi er en del av Europa og at alle må bidra til å få økonomien på fote igjen. Uansett hvem som har skylden vil vi alle bli tapere ved en økonomisk krise.

  Forøvrig: Ja, jeg er Høyremann. Jobber som drosjesjåfør med en inntekt som folk flest og ikke medlem av noen vinklubb. Men et slikt bilde av en Høyremann passer vel ikke med det kartet du ønsker å tegne og da er det vel terrenget som er feil?

  Christian: Jeg har ikke brukt ordet «dust» om deg. Jeg bruker ikke betegnelser som dust, patetisk og idiot om andre.
  En eventuell investering i EU’s krisefond vil faktisk være sikrere enn vanlige statsobligasjoner fordi flere land, og da snakker vi om veldrevne land som Tyskland, solidarisk garanterer for tilbakebetaling. Det betyr at slike investeringer kan være mer lønnsomme enn andre alternativer, men dette får fagfolkene i Oljefondet vurdere.

  Som nevnt i kommentaren til Roar er uansett mitt hovedpoeng at Norge er en del av en større verden. Å lukke oss inne og tro at alt går bra blir etter min mening helt feil. Jeg har tro på en verden hvor vi tar et felles solidarisk ansvar for å hjelpe hverandre, på samme måte som amerikanerne gjorde i form av Marshallplanen etter andre verdenskrig.

  Kommentar av Kjetil Utne | 04/11/2011


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: