Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Når skjenkjekontrollørene driver kulturpolitikk


«Tuller du med meg?» En venn av meg måtte stille dette spørsmålet når jeg fortalte ham om denne saken. Men det er ingen molbohistorie, det bare virker slik…

Nattergalen Bar og Kjøkken søkte i fjor høst om å utvide skjenkearelet sitt. De drev en god del med kulturarrangementer som salsakvelder, jazz og quiz. Og for at disse arrangementene ikke skulle forstyrre den ordinære restaurantvirksomheten ønsket de å ta i bruk kjelleren slik at de lettere kunne kombinere kulturelle arrangementer med den ordinære driften. Men Eierskapskontoret (som administrerer skjenkekontrollen) sa nei fordi flertallet i bystyret hadde vedtatt en skjenkering som ikke tillot utvidelser av skjenkearealet på mer enn 10 % innenfor ringen.

Denne skjenkeringen har en del pussige utslag. 10 % er naturligvis mye mer for et stort serveringssted enn for et lite serveringssted. Hadde Downtown søkt om en slik utvidelse som Nattergalen søkte om ville det vært plankekjøring, men fordi Nattergalen var mye mindre fikk de ikke utvide. Et annet eksempel er de nye serveringsstedene som Frati driver i Sparebank1 bygget. Skjenkeringen går langs Dronningens gt og det gjør også Sparebank1 bygget. Men dette bygger er såpass stort og har formelt adresse til Kongens gate. Dermed slapp de unna og fikk bevilling.

Men dette skal bli mye verre. Politikerne var uenige med skjenkekontrollen og ga utvidet bevilling til Nattergalen. Dermed skulle alt være i orden, trodde man…

Men så sender Eierskapskontoret kontrollører på besøk til Nattergalen. De finner ingen som er for unge til å drikke alkohol. Og de finner ingen som har fått for mye. Faktisk har Nattergalen i løpet av de årene de har vært i drift ikke hatt en eneste anmerkning for å ha skjenket gjester som ikke skulle ha fått kjøpe alkohol. De har også smilefjes på inngangsdøra fordi Mattilsynet mener hygienen er på topp.

Men kanskje de kunne finne noe annet som var galt?

Og det gjorde de. I en rapport skriver de at «alle gjestene oppførte seg som på et helt vanlig diskotek. Videre skriver de at det ble bedrevet dansing til høy musikk, samt at det var åpent for alle!

Eierskapskontoret viser også til en side på Facebook hvor det annonseres med «Beatsoup»:
«Beatsoup er et kliubbkonsept som holder til i Nattergalens Kjeller, i Olav Tryggvasonsgate 33. Musikken som spilles er en god blanding av House, Tech-House/elektronika, presentert av lokale djs, for å fremme manghfoldet innen den elektroniske musikk-kulturen i Trondheim.»

Dette mener Eierskapskontoret ikke er i tråd med godkjent konsept. Skjenkekontrollen lever alstå i en forhistorisk verden hvor det må være «levende musikk» for å være kultur. Hvis lokale djs gjennom en kreativ prosess lager egen musikk hjemme og fremfører den på en restaurant er det ikke kultur, mener de. Selv om Nattergalen ikke har dansegulv opplever de også til sin skrekk at enkelte gjester danser! Ved å snakke med gjester i dokø fikk de også «avslørt» at dette hadde forekommet tidligere!

I disse dager starter UKA på Samfundet. Headlineren i dette som beskrives som en av Norges største kulturarrangementer er DJ og House artist David Guetta. Men han bedriver altså ikke kultur hvis vi skal tro på Eierskapskontoret. Og ingen vil naturligvis danse i det store teltet i Dødens Dal. For gjør de det risikerer de kanskje å bli fratatt skjenkebevillingen sin. Eller kanskje ikke.

For det er naturligvis ikke slik at det er hvorvidt musikken kommer ut av en boks eller av et instrument som avgjør om det er kultur. Dette skjønte norske skattemyndigheter for mer enn 10 år siden. Den gang ble det innført moms på covercharge, men ikke på kulturarrangementer. Et coverbnand som spilte andres musikk ble momsfritt mens et diskotek som engasjerte DJ’er som brukte en kreativ prosess til å skape nye opplevelser ut av musikken måtte betale moms. Dette kunne naturligvis ikke vare. Protestene kom raskt og skattemyndighetene snudde og aksepterte momsfrihet også for den sistnevnte gruppen.

Men skjenkekontrollen i Trondheim har åpenbart ikke fått med seg at verden har utviklet seg. De har ikke skjønt at man ikke er avhengig av et dansegulv for å danse og de har ikke skjønt at kulturbegrepet er under stadig forandring.

Jeg synes igrunnen at hverken byråkrater eller politikere skal bestemme hva som er god og «riktig» kultur, men hvis først Trondheim kommune skal legge seg borti dette bør de ihvertfall overlate en slik vurdering til de som jobber med kultur i kommunen som ansatte eller kulturpolitikere. Det er skremmende hvis tilfeldige skjenkekontrollører skal avgjøre dette. Hvis dette er uttrykk for hvilken kompetanse Eierskapskontoret og deres skjenkekontrollører har på det moderne utelivet er det ingen tvil om at de trenger voksenopplæring.

Reklamer

03/10/2011 - Posted by | kultur, Lokal politikk, skjenkepolitikk | , , , , , ,

14 kommentarer »

 1. Flott å se at du spisser saker Kjetil. Der er derimot skremmende å registrere at utelivsbransjen fortsatt «hærsjes» med!

  Kommentar av arvid birkeland | 03/10/2011

 2. Lurer litt på hvilket århundre Eierskapskontoret lever i. Var på Nattergallen for 3 uker siden og så en kompis spille på Live med synther og trommemaskiner. I en slik rigg er det mye knapper og knotter, som krever mye øving og kompetanse for å beherske. I 2011 utstyres spillemenn med elektroniske instrumenter og ikke gitar og tamburin som kanskje Eierskapskontoret skulle ønske.

  Kommentar av Stephen Ørmen Johnsen | 03/10/2011

 3. Men alle vet jo at dans er noe styggedom og fører med seg både det ene (og kanskje det tredje også!!) Så jeg synes det er veldig bra at Skjenkekontrollen sørger for å holde slike skrekkelige aktiviteter laaaangt unna seriøse restauranter.
  OBS!! Dette var en spøk. :-))

  Kommentar av Nina Wikan | 03/10/2011

 4. Noen spørsmål:
  1) Hvem eier og driver dette eierskapskontoret?
  2) Hvem er disse gjestene som besøker disse skjenkestedene?
  3) Dersom politikere er involvert: hvem jobber de for?

  Kommentar av Olav Have Holm | 04/10/2011

 5. Kulturskjenking er vanskelig.

  Hvordan og hvem skal bestemme hva som er kultur og grunnlag for skjenking?
  Det er så mange gråsoner at man i Sandnes og Stavanger har valgt å kutte ut dette.

  Kommentar av Alexander Sjursæther | 04/10/2011

 6. Vil dette si at det ikke blir beatsoup på lørdag?

  Kommentar av Andre Vernstad | 04/10/2011

 7. Hei. Hva er dette eierskapskontoret? Trodde bestemt det var Stabsenheten for Byutvikling, skjenkegruppa som administrerte kontrollene. Kan Nina Wikan ( H ) kan svare 🙂

  Kommentar av Bjørn Flemming Iversen | 04/10/2011

 8. Til Bjørn Flemming Iversen:
  Det er kommunens juridiske kontor som er saksbehandlere for tildeling og inndraging av skjenkebevillinger. De er delegert til å tildele, og politisk nivå behandler bare klagesaker, altså saker hvor en bedrift f.eks er nektet bevilling eller er innstilt til inndraging.
  Enheten for denne, og mange andre oppgaver heter nå Eierskapsenheten og er for tiden ledet av Bjørn Ekle

  Håper dette var klargjørende! 🙂

  Kommentar av Nina Wikan | 04/10/2011

 9. Jeg får frysninger og syns det hele er en smule ekkelt 😛

  Kommentar av Tor-Ivar Sørensen | 04/10/2011

 10. Spørsmål til Nina Wikan:
  Hvem er Bjørn Ekle’s arbeidgiver?
  Dersom det er Trondheim kommune, hvem eier i såfall Trondheim kommune?
  Det er ikke rådmannen i hvert fall. Politikerene er det heller ikke; for de skal bare styre Trondheim, på vegne av innbygerne, mellom valgene.
  Siden gjestene på nevnte skjenkested i hovedsak er stemmeberetige innbygere (velgere) i Trondheim kommune, behandler han sine eiere dårlig.
  Hadde jeg eid en bedrift og en av avdelingslederne hadde oppført seg dårlig overfor meg, så hadde det vært en advarsel også ut.

  Kommentar av Olav Have Holm | 04/10/2011

 11. Har ikke nattergalen egentlig bevilgning kun som restaurant? Sånn jeg leser det, er det det de reagerer på. Vi har iallefall akkurat samme sak her i Drammen. Vi har bar/restaurantbevilgning, og fikk ikke lov til å ha musikk/levende musikk/Dj med dansende mennesker/dansegulv, selv om vi har lov til å skjenke til 3. Men er det sånn at Nattergalen har bevilgning som både restaurant og nattklubb stiller saken seg annerledes.

  Kommentar av Jan-Erik Tetlie | 05/10/2011

 12. Jeg er enig med Alexander som mener at det blir problematisk hvis politikerme skal vurdere hva som er riktig kultur eller ikke. Skjenkebevilling burde dreier seg om man håndterte skjenkingen på en forsvarlig måte eller ikke. Det er ikke mulig å lage et regelverk som tar høytde for alle problemstillinger som måtte dukke opp og Nattergalens situsjon er beskrivende for det.

  I dagens utelivsverden finnes det ingen klare skiller mellom forskjellige konsepter. I gamle dager var det kanskje slik at enten drev man restaurant med bespisning, bar, pub eller danserestaurant med levende musikk eller DJ. Slik er det ikke lenger. Har man lyst til å danse får man ofte lov til det selv om det ikke finnes noe dansegulv. Man serverer mat, drikke og kultur i det samme lokalet som gjerne skifter konsept gjennom døgnet.

  Jan-Erik: Nattergalen har hele tiden vært et spisested, men man har kombinert dette med kulturinnslag som jazz, latinsk dans og quiz. Så utvidet man med et lokale i kjelleren slik at kulturelle aktiviteter ikke skulle komme så mye i konflikt med den daglige restaurantdriften. I den sammenheng søkte man om å utvide skjenkebevillingen til også å omfatte kjelleren og med en konseptbeskrivelse som omfattet forskjellige kulturelle arrangementer. Jeg har lest dokumentene, og jeg har også selv erfaring fra serveringsbransjen. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at virksomheten er i strid med forutsetningene.

  Jeg er ganske trygg på at politikerne i Trondheim, inkludert meg selv, vil rydde opp i dette i Nattergalens tilfelle. Men det er behov for en total opprydding i regelverket som gjør at vi ikke kommer opp i lignende tilfeller i fremtiden. I dette arbeidet må utelivsbransjens egne folk involveres, ikke minst fordi det ser ut som om Eierskapskontoret ikke har kompetanse til å forstå saken. Vi trenger også en betydelig kompetanseheving blant de som jobber med skjenkekontrollen i Trondheim.

  Det er forøvrig viktig å unbderstreke at Eierskapskontoret omfatter mye mer enn skjenkekontrollen, og at Bjørn Ekle neppe er involvert i denne saksbehandlingen.

  Kommentar av Kjetil Utne | 05/10/2011

 13. Tips til eierskapskontoret: Jeg har danset mange steder som ikke er «regulert til danseformål». Inne på McDonalds. Midt i Nordre. I fylkestingssalen i Nord-Trøndelag, under ett møte. På toget til Verdal en helt vanlig onsdags fordmiddag. Og det verste av alt, jeg hadde ikke drukket alkohol i noen av disse tilfellene.
  Hele argumentet med at det ikke er en nattklubb er bare piss, med mindre det finnes ett merkelig forbud mot dans på offentlig sted.

  Kommentar av Marianne | 05/10/2011

 14. […] eksempel. Jeg har tidligere skrevet om kommunens håndtering av Nattergalen i innlegget om “Når skjenkekontrollørene driver kulturpolitikk”. Bystyret skal ha en gjennomgang av skjenkepolitikken til våren. Da håper jeg hele bystyret er […]

  Tilbakeping av Skjenkepolitikk på ville veier « Kjetils Blå Bølger | 22/11/2011


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: