Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Dobbelt statsborgerskap – godt forslag fra SV


Denne uken har det blitt kjent at Heikki Holmås og SV ønsker å innføre retten til dobbelt statsborgerskap. Dette er et godt forslag som jeg håper regjeringen og Stortinget slutter seg til.

Når Anastasia Gulliksen var 5 måneder gammel, i august 2008, fikk hun brev fra Skattedirektoratet om at hun ble fratatt sitt norske statsborgerskap. Brevet var naturligvis et sjokk for foreldrene hennes. I dag er situasjonen slik for Anastasia i følge hennes far Frank Gulliksen:

«Anastasia er nå 3 år gammel, og hun har enda ikke fått tilbake sitt Norske statsborgerskap. Saken er nå slik i vår familie at Anastasias mor har dobbelt statsborgerskap. Anastasias bror som ble født i Trondheim sommeren 2010, han har også dobbelt statsborgerskap.
Anastasia som også er født i Norge, og har norske foreldre, har nå fått oppholdstillatelse her. Den må hun søke om å få fornyet hvert år!»

Anastasias problem er at hennes mor var russisk statsborger på det tidspunkt hun ble født og hun ble født i Russland. For å ivareta hennes arverettigheter i Russland er det også viktig for henne å beholde sitt russiske statsborgerskap ihvertfall inntil hun blir voksen og selv kan velge hvilket statsborgerskap hun vil beholde. Les mer om Anastasia og hennes sak her.

Anastasia var ikke alene om å få et slikt brev fra Skattedirektoratet i 2008. Og saken skapte stor nasjonal oppmerksomhet uten at SV den gang valgte å engasjere seg på vegne av barna. Når saken nå har blitt aktualisert skyldes det at Eva Joly har dobbelt statsborgerskap, både norsk og fransk. Så kan man spørre om hvorfor enkelte får ha dobbelt statsborgerskap, mens andre ikke får ha det. Uansett synes jeg SV’s forslag om å skjære gjennom og tillate dobbelt statsborgerskap vil være bra. Det er viktig for dem det gjelder og ulempene for Norge er ikke større enn at vi bør kunne leve med det.

Martin Sandbu drøftet spørsmålet om dobbelt statsborgerskap i et innlegg i tidsskriftet Minerva i 2007. Han konkluderte med at selv om det finnes argumenter for å si nei til dobbelt statsborgerskap, er de ikke gode nok. Hans grundige gjennomgang av problemstillingen anbefales på det varmeste.

I dag fungerer det slik at noen kan beholde dobbelt statsborgerskap, mens andre ikke har denne retten. Anastasias sak er et godt eksempel på hvor meningsløst dette blir.

Reklamer

15/07/2011 - Posted by | Nasjonal politikk, Utenrikspolitikk | , , , ,

6 kommentarer »

 1. Et meget godt forslag. I Brasil godtar de to statsborgerskap nettopp av hensyn til enkeltmennesket, i første rekke barna!

  Kommentar av arvid birkeland | 15/07/2011

 2. Statsborgerskap er et onde som ideelt sett burde avskaffes.
  Frie mennesker burde kunne bosette seg der de selv ønsker, så får vi heller lage regler som begrenser kriminelles bevegelsesfrihet. Staten er i seg selv et problem, et voldsomt byråkrati som burde være løst på en mer kostnadseffektiv måte.

  Synes Jens Bjørnebo kommer med mye bra i denne videoen: http://youtu.be/36VT6BfKIVU

  Og siden det er sommer, hvorfor ikke bruke et idiotisk eksempel: Feriepenger!

  Hvem kan vel mene det er bedre at arbeidsgiver sparer og får renter av penger som tilhører arbeidstaker? Tvungen sparing? Omtrent like dumt som statlige pensjonsordninger!

  Kommentar av Peder Ås | 15/07/2011

 3. Jeg har vaert bosatt i utlandet i snart 20 aar, de siste vel 17 i USA. Jeg maatte frasi meg mitt Norske pass nylig idet jeg valghte a bli full Amerikansk Statsborger med full rettigheter i mitt nye hjemland USA. Jeg stoetter forslaget om dobbelt statsborgerskjap og kan nevne at Canad, Mexico, Tyskland, Frankrike mfl alle tillater dobbelt statsborgerskap. Det er naivt av Norge og fortsette med ikke aa ville gi sine nordmenn i utlandet retten til a beholde sitt Norske statsborgerskap og ogsaa ha fulle rettigheter i det land de har valg aa leve. Dette kan jo endre seg over tid for oss alle. I mellomtiden har jeg baade Far, Barn, og Soesken bosatt i Norge some alle er Norske statsborgere, men ogsaa famielie i USA som er Amerikanske. Det aa leve et lang liv ute med kortsiktig oppholdstillatelse er ingen loesning paa sikt og valget mitt falt naturlig paa tross av at jeg maatte sende inn mitt Norske pass. Nisselua sitte godt paa plass i Norge, fortsatt!
  Bjarte Moe
  Texas

  Kommentar av Bjarte Moe | 10/08/2011

 4. Mener du med det at du har mistet dine opparbeide rettigheter bl.a pensjon og retten til å bosette deg i Norge? Ble du oppfordret av noen til å innlevere dit norske pass?

  Kommentar av arvid birkeland | 11/08/2011

 5. Jeg ble skriftelig gitt beskjed fra det Norske Generalkonsulatet i Houston, TX at det var mitt ansvar aa sende inn mitt Norske Pass saa snart jeg ble Amerikansk Statsborger. Jeg har gjort dette og faatt bekreftelse at Passet vil bli makulert/ugyldiggjort, lagt paa fil hos Generalkonsulatet og at den Norske Folketrygden vil bli sent kopi av mitt US Naturalization Document samt mitt US Passport.

  Jeg har blitt underrettet at dersom jeg skulle igjen velge aa flytte tilbake til Norge staar jeg paa lik linje med enhver annen «utlending» og maa gjennomgaa samme saksgang og prosedyrer. Hoeres jo meget dumt ut.

  Ifoelge telefon til Statens Pensjonskasse idag norsk tid beholder jeg mine opptjente rettigheter i Folketrygden/pensjon, men maa selv soerge for aa foelge opp idet jeg ikke lebger har noe Norsk Person nummer.

  Min erfaring er at Norske myndigheter ikke helt hvet hvordan de skal haandtere saker som dette og mangler noen som helst form for offisiell documentasjon.

  Naar jeg ble Americansk Statsborger fikk jeg et brev undertegnet av naavaerende US President Obama. Fra Norge fikk jeg en email fra en saksbehandler paa en noksaa uofessiell maate.

  Jeg har vaert i kontakt med det Norske Generalkonsulatet i Houston over flere aar i paavente av en endring i favoer av Dual Citizenship. Jeg har gitt opp idet det eneste svar jeg har mottatt er at «det ikke foreligger noe i horizonten», og med Norsk b yraakrati forventer jeg ikke dette kunne bli mulig paa meget lang tid. Jeg skjoenner ingen argumenter imot aa la Nordmenn i utlandet beholde sitt Norske Statsborgerskap uansett om de velger aa bli statsborger i et annet land etter en tid. Naa kan jeg glede meg over fulle rettigheter i USA istedet for aa leve hele mitt voksne liv som «Resident Alien» i et land som jeg har valgt til aa vaere mitt hjemland.

  Jeg er foedt og oppvokst i Norge og vil alltid vaere Norsk. Forkjellen er at jeg naa er Amerikaner og ikke Nordmann!

  Haaper dette kan endres paa sikt.

  Dette har vaert en toeff beslutning, ogsaa fordi jeg har tilbrakt nesten 6 aar i det Norske Forsvaret. Min far ar Kommandoer av St. Olavs Orden, og har sittet som medlem av Kongens Raad i mange aar. Jeg foeler paa mange maater at Norge velger ikke aaa respektere meg og min familie og at Norsk trangsynthet foerer til at Nordmenn som meg blir «mistet» pga av de som ikke kan see det stoerre perspektiv i dette.

  Bjarte Moe

  Kommentar av Bjarte Moe | 11/08/2011

 6. Takk for godt forklart informasjon! Om du vil vende tilbake så blir du likestilt med andre utlendinger som måtte søke norsk statsborgerskap. Til det kan det sikkert stilles mange spørsmål, håper Kjetil kan følge de opp i et høyere forum?

  Kommentar av arvid birkeland | 11/08/2011


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: