Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Nå går alt så mye bedre i Afghanistan


Leser du et utvalg av norske aviser, får du inntrykk av at det meste går Afghanistan. Du får også inntrykk av at Afghanerne er misfornøyde med utviklingen. Slik er det ikke.

La oss først referere noen fakta fra utenriksminsiterens redegjørelse i Stortinget for få dager siden:

* Først det overordnede politiske: Det er i 2004 og 2005 blitt holdt demokratiske valg på president, nasjonalforsamling og provinsforsamlinger. En fjerdedel av nasjonalforsamlingens medlemmer er kvinner.

* En ny konstitusjon er vedtatt. Lovverket er under utvikling. Statsinstitusjonene bygges opp.

* Om lag 80 pst. av befolkningen har nå tilgang til helsetilbud – om enn beskjedent og utilstrekkelig – sammenliknet med 9 pst. i 2004. Mer enn 4 000 klinikker og helsestasjoner er åpnet de siste fire årene. Barnedødeligheten er redusert med en fjerdedel.

* Hele seks millioner barn og ungdommer er nå under utdanning – millioner av dem er jenter. Neste skoleår starter 400 000 jenter på sin skolegang. Ti universiteter er etablert rundt om i landet, mens knapt ett fungerte under Taliban-regimet.

* Bortimot 4 000 km vei er fullført de siste årene. Det mest framtredende prosjektet er en ringvei som skal knytte hele landet sammen.

* 17 000 lokalsamfunn er omfattet av utviklingsprosjekter innen skole, helsevesen, vei og vannforsyning gjennom regjeringens nasjonale solidaritetsprogram.

* Over fem millioner flyktninger har returnert.

* Regjeringens inntekter har økt med en fjerdedel bare det siste året. Inntektene pr. innbygger har vokst betydelig.

* Det eksisterer syv nasjonale fjernsynsstasjoner, en rekke radiostasjoner og en stadig mer omfattende presse.

* Om lag 150 byer har i dag mobiltelefonnett og internettjenester.

* Om lag 60 000 tidligere krigførende er avvæpnet og reintegrert i samfunnet.

Samtidig er det ennå mye som gjenstår. Også dette kan man lese om i redegjørelsen. Men i det store og hele er fremgangen sterk. Hvorforteller ikke norske media om dette?

Så er det interessant å studere en som BBC har foretatt i Afghanistan. Den viser blant annet følgende resultater:

* 70 % av 1500 spurte mener at utviklingen går i riktig retning mot bare 40 % for et år siden.
* Andelen som støtter tilstedeværelsen av amerikanske tropper har økt fra 63 % til 68 %. For øvrige NATO-tropper er fremgangen svakere – fra 59 til 61 %.
* 71 av de spurte i alle Afghanistans 34 provinser var optimistisk mht utviklingen det kommende året mot 51 % for et år siden.
* Motstanden mot Taliban øker også. 90 % foretrakk at landet ble styrt av den nåværende regjeringen, mens bare 6 % ønsket Taliban-styre.
* 69 % mente at Taliban representerte den største trusselen mot Afghanistan mens 66 % mente at Taliban, Al Quaida og andre utenlandske militante var skyld i vold og uro i landet.
* 83 % mente at det var bra at amerikanske styrker kom inn i Afghanistan i 2001.

Denne undersøkelsen ble referert i Dagens Næringsliv i januar. Den var såpass oppsiktsvekkende at jeg regnet med å finne den gjengitt også i andre media. Det har jeg imidlertid ikke gjort.

Det er ikke vanskelig å forstå at norske soldater i Afghanistan er fortvilet over den informasjon som formidles i norske media om situasjonen i Afghanistan.

09/02/2010 - Posted by | Nasjonal politikk, Utenrikspolitikk | , , , ,

1 kommentar »

  1. […] Norske media er også viktige. Altfor ofte registrerer norske soldater i Afghanistan at norske media beskriver situasjonen i Afghanistan og den jobben norske styrker utfører på en måte de ikke kjenner seg igjen i. Til tross for at konflktnivået har økt det siste året er NATOSs tilstedeværelse på mange måter en suksess.: […]

    Tilbakeping av Norske soldater i utlandet « Kjetils Blå Bølger | 29/06/2010


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: