Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Valgfrihetens pris


Linda Cathrine Hofstad Helleland har virkelig preget medie-Norge med forslaget om at foreldrene selv skal bestemme hvordan de fordeler foreldrepermisjonen. Motstanderne er tungt på banen og forklarer alle ulempene med å fjerne ”fedrekvoten”. Samtidig viser en meningsmåling i Verdens Gang at et massivt flertall i folket støtter Høyres Kvinneforum i denne saken. Folk vil bestemme selv.

Mange av kritikerne har gode argumenter. Yngve Brox påpeker for eksempel at ”fedrekvoten har i følge evaluering av ordningen ført til at fedre generelt får mer tid sammen med barna sine. Det er bra for barna, det er bra for fedrene og det er bra for familiene.”

Hege Tunstad er opptatt av at likestillingen svekkes: ”Det er ikke valgfrihet å sitte med lav lønn og holdes nede i yrkeskarrieren fordi de som ansatte mannen din valgte nettopp en mann til den høyt lønnede jobben fordi en kvinne ville blitt dyrere. Og skulle samfunnet ha penger til å rette opp skjevheter som dette uten å gjøre noe med det, da er det sementering av utgamle holdninger.”

Også på andre områder settes valgfriheten opp mot andre politiske mål. Ta for eksempel kontantstøtten. Den bidrar til at foreldrene i større grad kan velge å være hjemme med sine barn de første årene. På den andre siden har ordningen en kostnad. Samfunnet trenger arbeidskraft og dess flere som holder seg hjemme dess større blir mangelen. Dessuten har unger godt av å være sammen med andre unger. Ikke minst viktig er det for barn i minoritetsfamilier.

Røyking er et annet eksempel. Ingen bør være i tvil om skadevirkningene av røyking. Selv om samfunnet har innskrenket folks muligheter til å røyke ved forbud mot røyking på restauranter og i offentlige bygninger og prisene er skrudd opp med høyere avgifter er det likevel folks eget valg om de vil ødelegge helsen sin ved å røyke. For kort tid siden foreslo en helsefagmann i Nord-Trøndelag at røyking burde forbys. Grunnene for å støtte forslaget er mange, men de fleste av oss ønsker likevel å velge selv.

For Linda Hofstad Helleland og Høyres Kvinneforum er valgfriheten viktig. Det gjelder også for Merethe Baustad Ranum: ”Men noen områder skal det store VI være forsiktige med å regulere: Det som angår privatlivet vårt. Her skal samfunnet, eller det offentlige om man vil, først og fremst være en tilrettelegger. Tilrettelegge for at vi skal kunne ta frie, uavhengige valg til beste for oss selv og våre nærmeste. ”

For oss som er konservative har valgfriheten en egenverdi. Å gi hver enkelt av oss valgfrihet har en pris. Et forbud mot røyking, en lovbestemt tredeling av foreldrepermisjonen og fjerning av kontantstøtten kan gi positive effekter for helse, likestilling og integrering. Men er det stat og regjering som på vegne av hver enkelt av oss skal bestemme hva som er best for oss? Og bør det ikke også være slik at vi skal ha rett til å gjøre ”dårlige valg”? Er det for eksempel slik at en yrkeskarriere alltid vil gi et bedre liv enn å være hjemme med barna? Bør det ikke i det minste være opp til den enkelte å bestemme hva som er best for seg selv?

Jens Stoltenberg synes at forslaget fra Høyres Kvinneforum er å gå tilbake til 90-tallet mens Tore Sandvik skriver at Høyre rygger inn i fremtiden på sin blogg. Rent bortsett fra at Høyre ikke har tatt standpunkt til saken ennå (debatten går friskt i Høyre og forslaget vil bli behandlet på landsmøtet i mai) viser dette først og fremst at disse AP-toppene ikke ser noen verdi i valgfrihet.

Valgfrihet har en pris, men valgfrihet har også en verdi. Derfor er det viktig at vi i Høyre reiser slike debatter som denne om foreldrepermisjonen. Uansett hvilken løsning vi faller ned på står valgfriheten sterkt for oss. Enkeltmenneskets rett til selv å bestemme over eget liv vil alltid ha en sterk forkjemper i Høyre. Og en tilsvarende motstander i Arbeiderpartiet.

Reklamer

20/01/2010 - Posted by | Nasjonal politikk | , , , , , , , , , ,

1 kommentar »

 1. Hei,

  Undertegnede er redaktør for <a href=http://www.farogbarn.no/pappamagasinetpappamagasinet FAR OG BARN, og engasjert i debatten vedr. fedrekvote og pappapermisjon.

  Høyres har vedtatt at de vil fjerne fedrekvoten. Dette fordi den angivelig er en alvorlig trussel mot familienes valgfrihet. Jeg er ikke ikke enig!

  Fedrekvoten – en populær rettighet!

  Men fedrekvoten er ingen tvang. Det er en populær rettighet som de fleste fedre setter stor pris på.

  Innføringen av en stadig større fedrekvote har medført en betydelig økning i fedres uttak av foreldrepenger.

  Over 90 % av fedrene som har krav på fedrekvote, benytter seg av denne! Og de gjør det helt frivillig!

  Hvorfor gjøre unntaket til hovedregel?

  Høyre bekymrer seg for de ytterst få tilfellene der far er forhindret i å ta ut fedrekvoten. Og her har de et lite poeng. Tar ikke far sin del, mister familien disse ukene.

  Men hvorfor gjøre unntaket til hovedregelen? Kan ikke dette løses uten å frata det store flertallet av barn og fedre deres rettigheter?

  Erfaringene fra Danmark

  I Danmark fjernet de fedrekvoten i 2001. Resultatet har blitt at kun 25 % av mennene tar ut permisjon, og bare benytter 7,5 % av det de kan ta ut.

  Dette til tross for en undersøkelse fra 2009 der 49 % av den danske befolkning mener foreldre bør ta ut like mye permisjon.

  Erfaringen fra Danmark viser altså at å ta fra menn ”den ferdigforhandlede retten til fedrekvoten”, ikke fører til valgfrihet – men til det stikk motsatte. Nemlig at fedre tar ut langt mindre pappapermisjon, enn det de ønsker.

  Konklusjon:
  Fedrekvoten er en viktig rettighet for far og barn


  Fred Johan Ødegård, redaktør
  Pappamagasinet FAR OG BARN

  Kommentar av Fred Johan Ødegård | 19/10/2010


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: