Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

En ansvarlig opposisjon mot en uansvarlig posisjon


Vanligvis er det partiene i posisjon som holder igjen på sine budsjetter mens opposisjonspartiene, som ikke må ta det samme ansvar for sine budsjettforslag, lover mer. I Trondheim er det motsatt. Mens de rødgrønne partiene har vedtatt et budsjett fullt av urealistiske innsparingsforslag har Høyre som det ledende opposisjonspartiet lagt frem et budsjettforslag som viser at man godt kunne overtatt styringen umiddelbart.

La oss ta en titt på hvordan de rødgrønne partiene skal skaffe inndekning for sine tilleggsbevilgninger:

4 mill innsparing
Effektivisering av tekniske tjenester (veivedlikehold etc.)

Problemet er at de totale adminsitrasjonskostandene er på kun 12 mill og først den 1.mai vil rådmannen ha avklart hvordan denne effektiviseringen kan skje. Innsparingen på altså i hovedsak skje i andre halvår. Da må man i såfall spare 4 mill på et budsjett på 6 mill i andre halvår. Lite realistisk.

170.000 innsparing
Effektivisering ved sammenslåing av Trøndelag Teaterverksted med Trondheim Symfoniorkesters musikkteateravdeling.

Kanskje en god ide, men problemet er at Trøndelag Teaterverksted er en stiftelse som har flere eiere. Trondheim kommune kann ikke på egen hånd vedta en sammenslåing, og det vil uansett ta tid å få det til. Lite realistisk.

2 mill i utbytte fra Trondheim Kino og Leuthenhaven AS

Dette kan man godt gjøre, men uttaket av utbytte reduserer verdien egenkapitalen i de to selskapene og dermed verdien av aksjene. Det ville derfor vært bedre å benytte utbyttet for å redusere kommunes gjeld. Trondheim Kino skal snart investere store beløp i et nytt kinosenter og må ta opp ekstra lån når egenkapitalen tappes slik.

15 mill reduksjon i buffere

De rødgrønne reduserer bufferen i Det Interne Arbeidsmarked (DIA) med tilsammen 10 millioner kroner og bufferen i sosialhjelpsutgifter med 5 millioner kroner. Kanskje har de rett i at kostnadene til sosialhjelp og til DIA blir mindre enn rådmannen har beregnet slik at man ikke trenger disse bufferene. Men man skaffer ikke en eneste ekstra krone ved dette tiltaket. Det dreier seg kun om flytting av monopolpenger fra en buffer til en annen.

2,9 mill Skolestruktur – fjerning av rektorstillinger

De rødgrønne partiene fjerner det såkalte småskoletillegget, slår sammen Ila og Kalvskinnet skoler/fjerner en rektorstilling og reduserer husleien for Kulturskolen ved å flytte fra Olavskvartalet. Tilsammen skal dette gi en innsparing på 2,9 mill i 2010. Men samtidig skal de innføre et grendetillegg som også vil koste penger. Fjerning av en enhetsleder slik som rektor fører erfaringsmessig til dårligere ledelse og økt sykefravær. Leieavtalen med Olavskvartalet har en oppsigelsestid på 6 måneder Kulturskolen kan ikke flytte ut 1.januar som beregnet. Dermed blir disse innsparingene svært urealistiske.

Salg av Adrianstua – ukjent innsparingsbeløp.

Det ble raskt kjent at Adrianstua ikke kan selges fordi eiendommen ikke kan benyttes til bolig hvis den blir solgt.

Konklusjonen er at størsteparten av de rødgrønnes innsparingsforslag ikke kan realiseres. Beløpene er nok ikke større enn at rådmannen kan finne løsninger på dette, på samme måte som rådmannen måtte finne inndekning på 59 millioner kroner i innsparinger som de rødgrønne foreslo i budsjettet for 2009. Men særlig ansvarsfullt er det ikke.

Høyre har valgt å kjøre en svært ansvarlig linje i 2010 budsjettet. Partiet kunne for eksempel valgt å foreslå reduksjon i eiendomsskatten, men valgte å avstå på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Likefullt har Høyre kunnet foreta en del innsparinger i form av større bruk av private løsninger, anbud og konkurranse og salg av kommunale eiendommer. Samtidig har Høyre valgt å innføre egenandel på trygghetsalarmen (men fortsatt gratis for de med lav inntekt) og halleie på idrettshaller (for å bruke inntektene til å bygge nye haller i samarbeid med private og idrettslag). Dette er uttrykk for en bevisst prioritering som har kommet svake grupper som barnevernsbarn og rusmisbrukere til gode.

Det rødgrønne budsjettet bærer preg av hastverksarbeid og mangel på styring mens Høyre har lagt et langt og grundig arbeid i å lage et budsjett som byen kan styres etter.

Hvis Trondheim Kommune unngår underskudd i 2009 og 2010 slipper man å komme på den såkalte Robek-listen, hvor staten overtar styringen. Det store usikkerhetsmomentet er hva som skjer med kraftfondets investeringer i Olbligasjonsforetakene III og V. Allerede i fjor avskrev kommunen 100 millioner i tap. Mye tyder på at ytterligere avskrivninger må til nå. Det kan svekke overføringene fra kraftfondet til kommunekassa og medføre at bystyret må kutte ytterligere. Vil de rødgrønne være i stand til det?

Reklamer

20/12/2009 - Posted by | Lokal politikk | , , , , ,

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: